NIEUW KABINET NEEMT FINANCIELE CHAOS OVER

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Dit blijkt uit de informatie die tot zover uit de bus is gekomen tijdens de gesprekken tussen de aftredende en aankomende regering. De enorme schuldenlast en deadlines voor aflossingen drukken zwaar op de reeks sterk teruggevallen staatsinkomsten.

De nieuwe regering krijgt het niet makkelijk en zal zeker voor de eerste jaren van haar zittingstermijn het land niet helemaal uit de financiële problemen kunnen halen.

Het aanpakken van de financieel-economische crisis geniet de hoogste prioriteit volgens Asiskumar Gajadien. Hij is de nieuwe fractieleider van aantredende regeringspartij VHP, in De Nationale Assemblee (DNA). Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het regeerprogramma dat in overleg met de overige coalitiepartners ABOP, NPS en PL wordt opgesteld. Crisisbeleid is de rode draad in het beleidsdocument. “Ons regeerprogramma wordt nu afgerond. Dat zullen we heel binnenkort presenteren aan die samenleving, zodat het team dat gekozen en benoemd wordt in de uitvoering het tot uiting zal kunnen brengen. Natuurlijk zullen wij vanuit het parlement waken over die commitments die gemaakt zijn naar die samenleving”, zegt Gajadien.

Hij is niet te spreken over de wijze waarop is omgesprongen met de staatsinkomsten de afgelopen jaren. “Al onze inkomsten zijn verpand. Ook de olieopbrengsten zijn verpand. Zelfs dat is in gevaar.

Er is veel werk te doen”, aldus de fractieleider van de VHP. Het is de zittende regering met veel kunst en vliegwerk gelukt om de overheidssalarissen voor de maand juni te kunnen uitbetalen. Die waren niet gegarandeerd. “In gevaar zijn nog de lonen en vakantiegelden voor juli. We werken met inzet van de financiële sector om dat voor mekaar te krijgen”, aldus Gajadien.

De staatsschuld is zeer proportioneel. Volgens het Bureau voor de Staatsschuld was de staatsschuld per april ongeveer SRD 27 miljard. In de maand mei heeft de regering nog eens wat leningen gesloten. Wat de staatschuld precies is, zal moeten blijken wanneer het nieuw kabinet aantreedt. Het uitbetalen van de niet-gegarandeerde salarissen en vakantiegelden voor de maand juli worden op het bord van het nieuw kabinet gelegd.

UNITEDNEWS