ONDERZOEK PAN-AMERICAN BEVINDT ZICH IN AFRONDENDE FASE

Auteur: Wilfred Leeuwin.

Het Openbaar Ministerie (OM) bericht dat het politioneel onderzoek inzake de Pan-American kwestie zich in een afrondende fase bevindt.

Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van informatie die een anonieme klokkenluider heeft verschaft over de handelingen van regeringsfunctionarissen.

In het kader van dit onderzoek heeft het OM gehoord: De vice-president Ronny Brunswijk, twee ministers, de eigenaar van Pan-American, enkele deskundigen en andere betrokkenen.

Deze verhoren zijn afgenomen om een grondig inzicht in de zaak te verkrijgen. De klokkenluider heeft op twee momenten documenten ingediend, en daarnaast zijn er documenten ontvangen van zowel de in deze zaak genoemde privé rechtspersoon als de betrokken regeringsautoriteiten.

Het OM benadrukt dat het ten aanzien van deze kwestie en berichtgeving via de media, het nooit de bedoeling is geweest om een petitie in ontvangst te nemen.

Afgelopen vrijdag heeft een groep onder leiding van activist Marcel Oostburg geprobeerd een petitie in te dienen bij het OM. In deze petitie eisen zij dat het OM haast maakt met het verzoek aan De Nationale Assemblee (DNA) om de president en twee ministers in staat van beschuldiging te stellen en een strafrechtelijk onderzoek tegen hen te beginnen.

Het OM heeft de petitie vrijdag geweigerd in ontvangst te nemen. Het benadrukt dat er met de indieners geen afspraken waren hierover. Volgens het OM is het onderzoek gaande en is het zich bewust van zijn grondwettelijke taken. Afhankelijk van de bevindingen van dit onderzoek zal het traject dat volgt hierna worden ingezet. Het OM zal de samenleving op de hoogte blijven houden van verdere ontwikkelingen in deze zaak.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box