RAMDIN ROEPT TOTALE DIASPORA OP OM IN SURINAME TE INVESTEREN

Foto: Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken heeft een krachtige oproep gedaan tot het benutten van de potentie van de Surinaamse diaspora over de hele wereld om bij te dragen aan de ontwikkeling van het land.

Hij sprak vol enthousiasme tijdens een bijeenkomst met actoren binnen de diasporagemeenschap over hoe de diaspora een cruciale rol kan spelen in de financieel-economische hervorming en het duurzaam herstel van Suriname.

Het beleid van de regering is erop gericht om de gehele Surinaamse diaspora, waar deze zich ook bevindt, te betrekken bij de ontwikkeling van het land. Dit beleid omvat drie kernpunten:

  • Bevorderen van expertise en kennis in Suriname
  • Stimuleren van handel en investeringen in Suriname
  • Versterken van culturele en historische banden, zowel binnen de Surinaamse gemeenschap als met landen zoals Nederland en anderen waar Surinamers zich hebben gevestigd. 

Voor de uitvoering van dit beleid ziet het Diaspora Instituut Nederland, in nauwe samenwerking met andere diaspora-instituten, verschillende belangrijke taken voor zichzelf weggelegd.

Dit omvat het ondersteunen van het diasporabeleid van de regering en het uitdragen ervan binnen de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke context van het land waar de diaspora zich bevindt. Eén van de belangrijkste doelen is om de Surinaamse visie te vertegenwoordigen en te promoten in het buitenland.

Daarnaast zal het instituut expertise en kennis mobiliseren voor de ontwikkeling van Suriname, en kansen bieden voor diaspora-Surinamers om te werken in verschillende disciplines binnen het land. Bovendien speelt het instituut een essentiële rol bij het faciliteren van donaties en transport van goederen vanuit de diaspora naar Suriname, wat aanzienlijk bijdraagt aan lokale gemeenschappen.

Het Diaspora Instituut Suriname, opgericht op 18 november 2020, heeft als missie om alle Surinamers in de diaspora te verbinden en zo de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname te versterken. Het instituut heeft zich toegelegd op het verbinden, faciliteren en dienen van de diasporagemeenschap, met als doel een stevige basis te leggen voor verdere internationale betrokkenheid.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box