REGERING GRIJPT IN OM SPECIALISTISCHE ZORGVERLENING TE REDDEN

De uitstroom van gespecialiseerd zorgpersoneel neemt zeer gevaarlijke vormen aan. Als er niet gauw geïntervenieerd wordt, zullen cruciale diensten binnen de zorgsector de deuren moeten sluiten.

Bij de Intensive Care Unit (ICU), de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) en de Spoed Eisende Hulp (SEH) is de situatie zeer nijpend.

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), het ‘s Lands Hospitaal en Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie worden gerekend tot gespecialiseerde ziekenhuizen. Uit analyse is gebleken dat bij bovengenoemde ziekenhuizen er een duidelijk verloop is te zien van uitdiensttreding van gespecialiseerd zorgpersoneel.

Er zou toch geen reden tot paniek moeten zijn. “We praten hier over gespecialiseerde zorgwerkers, zoals dialyseverpleegkundigen, OK-assistenten en anderen. We hebben ook algemene verpleegkundigen die we in het opleidingstraject hebben en die regelmatig instromen.

Maar die uitstroom van die algemene verpleegkundigen heeft niet zo een grote impact op het geheel, omdat je genoeg algemene mensen kan opleiden”, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Er zijn meerdere overlegmomenten geweest richting het Nationaal Dialoog, onder andere ook met de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), waarbij de zorgpunten zijn benadrukt. De uitstroom moet snel een halt worden toegeroepen. De regering is van plan om de noodzakelijke interventie te plegen, maar details zijn nog niet prijsgegeven. Het gaat in ieder geval om incentives die zullen moeten zorgen voor gemotiveerde werkers die niet naar het buitenland wegtrekken. “We gaan trachten met dit voorstel, met deze interventie, rust te brengen en garanties te geven voor die hoofdspecialistischezorg, zodat u, ik en iedereen in het land niet in onzekerheid is als wij hoge specialistische zorg nodig hebben’, zegt Ramadhin.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box