SAMENLEVING IN RAP TEMPO AAN HET AFGLIJDEN VOLGENS BOUVA

De regering zal meer leiderschap moeten tonen ten aanzien van de sociaalmaatschappelijke erupties die er momenteel plaatsvinden en onder de oppervlakte broeden.

Het is parlementariër Melvin Bouva (NDP) die de regering oproept om conform te handelen. Volgens hem is de samenleving aan het afglijden en is er leiderschap nodig om dit te stuiten. “We praten over het geld, maar we praten onvoldoende over de noden van de mensen. Er gebeurt wat in deze maatschappij op dit moment. Die maatschappij, die samenleving, is aan het afglijden”, stelde Bouva onlangs in De Nationale Assemblee (DNA).

President Chandrikapersad Santokhi weerspreekt dat er gebrek aan leiderschap is. “Als regering laten we leiderschap zien bij het beheersen van de financieel-economische crisis met tal van maatregelen nationaal en internationaal. Het is geen makkelijke crisis. Ook voor wat betreft de Covid-crisisbeheersing laten we leiderschap zien dat we dat ook met nationaal en internationale maatregelen goed gaan beheersen”, zegt Santokhi.

Wat het armoedevraagstuk betreft zal de regering later deze week wat maatregelen bekendmaken die zullen moeten bijdragen aan verlichting van de druk.  “Er is inderdaad iets mis met onze sociale fabriek. En daar moeten we gezamenlijk naar kijken.

Vanuit een politieke verantwoordelijkheid, maar ook vanuit de sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid, vanuit die religieuze verantwoordelijkheid, vanuit die verantwoordelijkheid tot op gezinsniveau, vanuit onderwijs, alle stakeholders. Wij willen als regering de lead nemen”, zegt de president.

Er wordt reeds gesproken met verschillende organisaties en instituten, waaronder ook religieuze instanties om daarbij te helpen. “We willen dat overleg gaan verbreden naar alle verantwoordelijken. Ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied, en dat we samen gaan werken naar een samenleving waar wij investeren in die sociale fabriek”, aldus de president.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box