SCHOOLTV MOET EEN AANVULLING ZIJN NAAST HET REGULIERE CURRICULUM”.

Launch SchoolTV maandag 21 juni 2021

Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc) werkt aan de Vernieuwde SchoolTV.  De eerste testuitzending is gestart op maandag 14 juni. Vrijdag 18 juni, is de laatste testuitzending geweest en wel tussen 8:00 en 11:00 uur. De bedoeling van SchoolTV die op maandag 21 juni 2021 een feit zal zijn, is om naast het huidig curriculum van de kinderen van de basisschool, ook aanvullend te zijn met beeldmateriaal, zegt Daniela Rosario, onderdirecteur Ontwikkelingsdienst.

“Voor nu is de focus op de vakken taal en rekenen. We proberen zoveel als mogelijk algemeen vormend te zijn, zodat de kinderen ook de informatie meekrijgen. Er is wel een integratie van alle vakgebieden van de basisschool. De kinderen doen ook aan beweging en tekenen”, geeft Rosario verder aan. Het programma is zodanig dat het kind zelf kan kijken, maar het is ook goed dat een oudere samen met het kind meekijkt, zodat het kind zich niet alleen voelt.

Het ministerie heeft positieve feedback gehad over de testuitzendingen. Men was overall heel enthousiast. Er is feedback gegeven om aanpassingen te doen en hoe het ministerie zaken beter zou kunnen aanpakken. De onderdirecteur geeft aan dat er zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met eenieder. Naast de online lessen en whatsapp, hebben we nu SchoolTV voor de kinderen die dat niet konden volgen. Kinderen die geen televisie of stroom hebben, worden bereikt met de lespakketten. Met SchoolTV gaat het ministerie richting verduurzaming doordat het permanent zal blijven.  Volgens Rosario zal het tijdstip verschillen als de school weer start. “We zullen tegen die tijd daarop inspelen.

De launch van SchoolTV vindt plaats op maandag 21 juni 2021. Rosario roept alle collega’s op het programma makkelijker, mooier en creatiever te maken voor meerwaarde. “Stimuleer je leerlingen om te kijken en kom ook met ideetjes, want alleen als ministerie kunnen we het niet”. Ook aan de leerlingen wordt gevraagd om hun best te blijven doen en aan de ouders wordt een beroep gedaan om samen naar SchoolTV te kijken met de kinderen.

Het ministerie werkt eraan om de opnames op social media en youtube te plaatsen. “We werken naar alle mogelijkheden om SchoolTV bereikbaar te maken voor eenieder”, aldus Rosario.

Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc) werkt aan de Vernieuwde SchoolTV.  De eerste testuitzending is gestart op maandag 14 juni. Vrijdag 18 juni, is de laatste testuitzending geweest en wel tussen 8:00 en 11:00 uur. De bedoeling van SchoolTV die op maandag 21 juni 2021 een feit zal zijn, is om naast het huidig curriculum van de kinderen van de basisschool, ook aanvullend te zijn met beeldmateriaal, zegt Daniela Rosario, onderdirecteur Ontwikkelingsdienst.

“Voor nu is de focus op de vakken taal en rekenen. We proberen zoveel als mogelijk algemeen vormend te zijn, zodat de kinderen ook de informatie meekrijgen. Er is wel een integratie van alle vakgebieden van de basisschool. De kinderen doen ook aan beweging en tekenen”, geeft Rosario verder aan. Het programma is zodanig dat het kind zelf kan kijken, maar het is ook goed dat een oudere samen met het kind meekijkt, zodat het kind zich niet alleen voelt.

Het ministerie heeft positieve feedback gehad over de testuitzendingen. Men was overall heel enthousiast. Er is feedback gegeven om aanpassingen te doen en hoe het ministerie zaken beter zou kunnen aanpakken. De onderdirecteur geeft aan dat er zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met eenieder. Naast de online lessen en whatsapp, hebben we nu SchoolTV voor de kinderen die dat niet konden volgen. Kinderen die geen televisie of stroom hebben, worden bereikt met de lespakketten. Met SchoolTV gaat het ministerie richting verduurzaming doordat het permanent zal blijven.  Volgens Rosario zal het tijdstip verschillen als de school weer start. “We zullen tegen die tijd daarop inspelen. SchoolTV moet een aanvulling zijn naast het reguliere curriculum”.

De launch van SchoolTV vindt plaats op maandag 21 juni 2021. Rosario roept alle collega’s op het programma makkelijker, mooier en creatiever te maken voor meerwaarde. “Stimuleer je leerlingen om te kijken en kom ook met ideetjes, want alleen als ministerie kunnen we het niet”. Ook aan de leerlingen wordt gevraagd om hun best te blijven doen en aan de ouders wordt een beroep gedaan om samen naar SchoolTV te kijken met de kinderen. Het ministerie werkt eraan om de opnames op social media en youtube te plaatsen. “We werken naar alle mogelijkheden om SchoolTV bereikbaar te maken voor eenieder”, aldus Rosario.

PERSBERICHT|CDS

Facebook Comments Box