AMERIKAANSE SOLDATEN GEARRIVEERD IN GUYANA INZAKE CONFLICT ESEQUIBO

Foto: Volgens de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Yvan Gil, zullen Amerikaanse Troepen Guyana helpen om de amerikaanse belangen te beschermen in het betwiste Essequibo gebied. | Bron: Telesur.english.

De Bolivariaanse natie waarschuwt Latijns-Amerika en de Caribische landen voor de gevolgen van de Amerikaanse militaire aanwezigheid.

Op woensdag verwierp Venezuela de aankondiging van Guyana dat het van plan is om de militaire aanwezigheid van de VS in dat land te vergroten.

Hieronder staat de verklaring van de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Yvan Gil: “De Bolivariaanse Republiek Venezuela, trouw aan haar Bolivariaanse Vredesdiplomatie doctrine, maakt melding van een gezamenlijke aankondiging gedaan door de Coöperatieve Republiek Guyana en de regering van de Verenigde Staten, van de militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten in de regio met als doel het beschermen van Amerikaanse energiebedrijven. Dit vormt de grootste bedreiging voor de stabiliteit van het Caribisch gebied en Latijns-Amerika.

President Irfaan Ali blijft weigeren om een directe dialoog aan te gaan met Venezuela om het territoriale geschil op te lossen, zoals is vastgelegd in het Akkoord van Genève van 1966.

In plaats daarvan sluit hij overeenkomsten met de meest agressieve militaire macht in de geschiedenis van de mensheid, die via zijn zogenaamde Southern Command militaire operaties uitvoert in een gebied met aanzienlijke energiebronnen die illegaal worden geëxploiteerd door Exxon Mobil.

Venezuela waarschuwt de internationale gemeenschap, en in het bijzonder de landen van de Caraïben, voor de gevaarlijke manoeuvres van Guyana, dat een conflict wil laten escaleren dat gedreven wordt door de buitensporige financiële honger van zijn heersende klasse en zijn koppige weigering om zich te houden aan internationale normen, door de olie-exploratie en -exploitatie in een onbeperkt maritiem gebied met Venezuela voort te zetten.

Het Venezolaanse volk zal zich blijven mobiliseren en de oorlogszuchtige houding van Guyana aan de kaak blijven stellen. Op 3 december zullen zij geschiedenis schrijven door middel van het volksreferendum, waarbij de leidende beginselen zullen worden vastgesteld om hun legitieme en historische rechten op de regio Esequibo te blijven beschermen in overeenstemming met het internationaal recht.”

De eerdere verklaring van de Venezolaanse regering was een reactie op verklaringen van dinsdag, toen Nicole Theriot, de Amerikaanse ambassadeur in Guyana, aankondigde dat haar land de samenwerking op het gebied van defensie zal versterken om veiligheid te bereiken en transversale dreigingen aan te pakken. “We hebben allemaal veel belangrijk werk te doen, en samen geloof ik dat we de gezamenlijke uitdagingen in onze gezamenlijke nabuurschap kunnen en zullen aanpakken, hoe ontmoedigend ze ook lijken,” zei Theriot op een persconferentie met de Guyanese president Ali.

Eerder stelde Venezuela aan de kaak dat Luis Almagro, de secretaris van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), tegen de Bolivariaanse belangen in handelt door een stilzwijgende alliantie met de Verenigde Staten en Guyana in het geschil over het Essequibo gebied.

Op 3 december zal Venezuela een raadgevend referendum houden waarbij haar burgers zich zullen uitspreken over de soevereiniteit van hun natie over Guayana Esequiba. Het geschil over de Essequibo regio, een olierijk gebied van ongeveer 160.000 vierkante kilometer dat behoorde tot het Spaanse Kapiteinschap van Venezuela, gaat terug tot het einde van de 19e eeuw toen het Britse Rijk zijn invloed in Zuid-Amerika wilde uitbreiden.

In 1899 wees een arbitragetribunaal in Parijs het grootste deel van het betwiste grondgebied toe aan Brits Guyana. Venezuela verwierp onmiddellijk de plundering van zijn grondgebied en begon een proces van verdediging van zijn soevereine rechten dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

In 1966, drie maanden voordat Guyana onafhankelijk werd, werd in het Akkoord van Genève de claim van Venezuela erkend en werd voorgesteld om te zoeken naar bevredigende oplossingen voor de praktische beslechting van het grensgeschil, volgens de parameters die zijn vastgelegd in artikel 33 van het Handvest van de Verenigde Naties.

UNITEDNEWS|REGIO

 

 

 

Facebook Comments Box