VSB EN ASFA BESPREKEN ENERGIETARIEVEN MET NH-MINISTER

Fotocompilatie: VSB-voorzitter Rekha Bissumbhar, ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo   | Auteur: Wilfred Leeuwin.

In een formele brief aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen delen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hun standpunten en voorstellen over de voorgestelde maatregelen voor energietarieven.

Dit volgt op een constructieve bespreking op 22 februari 2024 over het “Finaliseren van de voorstellen en de te treffen maatregelen inzake de energietarieven”.

Het bedrijfsleven ervoer de bespreking als positief en kijkt uit naar de voortzetting van de dialoog om de energiesubsidie op korte termijn af te bouwen. De VSB en ASFA benadrukken de langdurige ongelijkheid en ongezonde belasting van de overheidsbegroting door de objectsubsidie op energie. Deze onbalans heeft geleid tot inefficiënt gebruik van middelen, buitensporige overheidsuitgaven, koersstijgingen en een explosieve groei van de schuldenlast.

De partijen ondersteunen de afbouw van de subsidie en streven naar een gezonde, goed gereguleerde energiemarkt met transparantie als leidraad.

Voor het vervolggesprek stellen de VSB en ASFA voor om de grens van subjectsubsidie te verlagen naar maximaal 300 kWh (in plaats van 400 kWh). De subsidie moet rechtstreeks uit het sociaal programma worden gefinancierd. Een ander cruciaal punt is de noodzaak van een transparante prijsopbouw en een reële en eerlijke kostprijsbepaling.

Het bedrijfsleven benadrukt dat er een strategische discussie moet plaatsvinden over de sterk toenemende vraag naar energie. De VSB en ASFA pleiten voor een geleidelijke vrijgave van de energiemarkt om meerdere leveranciers toe te staan, wat uiteindelijk zal leiden tot evenwichtige, marktconforme prijzen. Tevens wordt de noodzaak onderstreept om de transitie naar groene energie te bevorderen, waarbij incentives cruciaal zijn.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box