WEER LICHT IN DE TUNNEL VOOR DIASPORABELEID

In een inspirerende zet om de banden tussen de Surinaamse diaspora en de lokale gemeenschap te versterken, heeft Brigitte Wong Tham Soeng, de directeur van TABTO GROUP, aangekondigd dat haar organisatie samenwerkt met het Diaspora Instituut Nederland om een belangrijk evenement te organiseren.

Het doel van dit evenement is om aandacht te schenken aan en discussie te voeren over de controverses en uitdagingen die de relatie tussen de diaspora en de lokale Surinaamse gemeenschap met zich meebrengen.

De heer John Brewster, voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland, benaderde Brigitte Wong Tham Soeng met het voorstel om een event te organiseren dat zich richt op het onderzoeken van deze relatie. De samenwerking begon met een vruchtbare brainstormsessie waarin verschillende invalshoeken werden bekeken.

Uiteindelijk werd besloten dat een gezamenlijk evenement, dat zowel de publieke als de private sector omvat, een krachtige manier zou zijn om dit complexe onderwerp aan te pakken.

Wong Tham Soeng, die zelf 21 jaar in Nederland heeft gewoond, begrijpt uit eigen ervaring het gevoel van heimwee dat gepaard gaat met een leven in het buitenland. Ze benadrukt dat dit heimwee niet voortkomt uit onvrede, maar eerder uit een verlangen naar verbinding met de thuisbasis. Haar eigen academische en professionele vorming in Nederland heeft haar gevormd, en deze ervaringen hebben haar nu in staat gesteld om een brug te slaan tussen de verschillende perspectieven.

Nu 13 jaar terug in Suriname voelt Wong Tham Soeng zich niet langer strikt als onderdeel van de diaspora. Ze beschouwt zichzelf nu als een Surinaamse die weer in haar geboorteland is neergestreken. Ze benadrukt echter dat deze overgang geen eenvoudig proces was, maar eerder een reis met uitdagingen en kansen. Haar persoonlijke ervaringen hebben haar bewust gemaakt van zowel de complexiteit als de potentie van de relatie tussen de diaspora en Suriname.

Erkent wordt de gevoelens en sentimenten van beide zijden van het spectrum en dat dit geen gemakkelijk onderwerp is om aan te pakken. Toch is ze vastberaden om samen met diverse sectoren en achtergronden uit Suriname en de diaspora te werken aan een beter begrip en verbindende oplossingen.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box