WEG NAAR ZEE TOT GEVARENZONE VERKLAARD

De Atlantische Oceaan heeft wederom toegeslagen te Weg naar Zee, ten noorden van Kwatta. Ondanks de afgelopen weken er wat herstelwerkzaamheden zijn verricht aan de dijk, is deze toch doorbroken vanwege de hoge waterstand in de zee.

De situatie is van dien aard dat de zee al dichtbij de weg is gekomen. De ministers van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Openbare Werken (OW) hebben na oriëntatie van de situatie het gebied verklaart tot gevarenzone. “We gaan de kaart produceren, de wegmarkering aangeven waar de gevarenzone is en de mensen in de buurt alvast informeren. We kunnen geen dijk bouwen, want dan ben je vijf jaar verder. We kunnen nu geen mangrove planten, want die moeten nog groeien. Dan ben je twee jaar verder”, zegt Riaz Nurmohamed, minister van Openbare Werken (OW).

Volgens de minister moest de kuststrook nimmer ter beschikking zijn gesteld voor bewoning en bebouwing. Het zou als bufferzone, dan wel natuurlijke wering moeten dienen. “In deze zone had men nooit een vergunning mogen uitgeven om te gaan bouwen. Dit gebied was echt bedoeld voor de mangrove. De mangrove kon niet groeien zodat de kust beschermd werd.”

De hoogwaterstand zal tot en met november aanhouden. “Alle gebieden langs de zee, alle gebieden langs de oevers van de rivier waar eb en vloed enorm veel invloed hebben, daar zal het water bij hoogwater altijd overstromen in de toekomst, zegt Nurmohamed.

Studieoplossingen hebben uitgewezen dat een werkbare oplossing is om de Brantimakaweg als dijk te gebruiken. Er kunnen aan weerskanten bamboe geplant worden. “Zodanig dat alles wat aan de zee kant is afgesloten wordt, en de mensen die aan de andere kant wonen zijn dan beveiligd. Dat is de meest goedkope oplossing om te doen”, zegt Nurmohamed.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box