WET TER BESCHIKKING STELLEN ARBEIDSKRACHTEN DOOR INTERMEDIAIRS AANGEPAST

Foto: Minister Steven Mac Andrew van Arbeid.

De wetgeving met betrekking tot arbeidskrachten die door intermediairs worden uitgezonden, is aangescherpt.

Dit om meer zekerheid te bieden aan uitzendkrachten en de intermediairsector te beschermen tegen uitbuiting.

Een belangrijke wijziging, die is goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA), is het verbod voor inleners om arbeiders in te huren bij intermediairs die niet over een vergunning beschikken.

Daarnaast mogen inleners nu ook geen arbeidskrachten meer van dezelfde intermediair langer dan de maximumtermijn van 3 jaar aaneensluitend inzetten voor arbeid.

Verder is besloten dat vergunningen voor uitzendbureaus worden verleend voor een periode van 5 jaar. Na deze periode kan de vergunning voor onbepaalde tijd worden verlengd, mits de bedrijven zich aan de regels hebben gehouden tijdens de voorgaande vergunningsduur.

Hoewel het parlement niet volledig tevreden is over de wetswijzigingen, is men van mening dat de wet nu sterker is dan voorheen. Kamerbreed is dinsdag met algemene 38 stemmen goedkeuring gegeven aan de wijziging van de wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box