WET UITZONDERINGSTOESTAND VANDAAG IN BEHANDELING BIJ DNA

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De wet uitzonderingstoestand wordt vandaag in behandeling en hoogst waarschijnlijk ook aangenomen in De Nationale Assemblee.

De assembleeleden zijn in een spoed convocatie uitgenodigd om, om 11.00 vanmorgen aanwezig te zijn voor de vergadering. De wet moet de regering in staat stellen uitzonderlijke maatregelen te kunnen nemen om zo de Coronacrises onder controle te kunnen houden. Echter wordt door vooral critici en oppositionele partijen gevreesd dat de regering met deze wet in de hand er toe zal over gaan de noodtoestand af te kondigen en daarmee de verkiezingen van 25 mei te verschuiven of uit te stellen.

De wet zal geldig zijn voor een periode van drie maanden terwijl die nog met eens drie maanden kan worden verlengd.

In de wet wordt echter niet direct gesproken van het afkondigen van de noodtoestand of het verschuiven van de verkiezingen, hoewel dat volgens de oppositie best mogelijk is als een van de maatregelen die naderhand nodig blijken te zijn voor de regering. Het verschuiven van de verkiezingen lijkt een reële optie omdat politieke partijen die hun kandidaten voor een van de volk vertegenwoordigende lichamen, DNA, RR en DR, als gevolg van het samenscholingsverbod op meer dan 10 personen, geen partijbijeenkomsten kunnen houden waar de structuren goedkeuring moeten geven aan de kandidaten. Sommige partijen hebben hun kandidaten al in een vroeg stadium bekend gemaakt, terwijl anderen dat nog moeten doen.

In de wet uitzonderingstoestand, althans het aangepast concept staat dat er een noodfonds wordt opgericht voor het bestrijden van het Corona virus. De regering zou met de wet onbewoonde terreinen en gebouwen kunnen opeisen of aanwijzen om in te zetten als een quarantaine locatie of om deze locaties tijdelijk in te richten als een ziekenhuis waar Corona patiënten behandeld kunnen worden. Daarnaast kan de regering ook extra technische en financiële steun geven aan bedrijven en personen die vanwege de Coronapandemie geen inkomen hebben. Voor een goede communicatie kan via de wet aan mediahuizen de verplichting worden opgelegd dat zij ruime zendtijd afstaan aan de regering. De wet stelt de regering ook in staat op te treden tegen personen die geen juiste of opzettelijk onjuiste informatie verspreiden over Covid – 19. Het overtreden van deze wet wordt gestraft met celstraf van zes maanden.

UNITEDNEWS