AFGRAVINGEN BRAAMSPUNT DREIGEND INDIRECT GEVAAR VOOR PARAMARIBO

Foto: Braamspunt/Frament film Surivision

Vanuit diverse organisaties en individuen uit de samenleving is fel geprotesteerd tegen de recent weer vrijgegeven zandafgravingen te Braamspunt. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen nam onlangs een besluit dat regelrecht indruist tegen de functionele taak van het ministerie namelijk het bewaken van de duurzaamheid van onze natuurlijke hulpbronnen.

Volgens professor Sewnath Naipal, deskundige op het gebied van oeververdediging, vormt Braamspunt een natuurlijke bescherming van Paramaribo en kunnen de afgravingen leiden tot verregaande mileugevolgen voor de hoofdstad en omgeving.

Het is niet de eerste keer dat wij te maken hebben met afkalving door menselijke interventies. Door het wegkappen van de mangrovebossen te Weg Naar Zee, verdwijnt steeds meer land onder water en als er geen grondige maatregelen worden getroffen, zullen natuurrampen zoals versneld landverlies en overstromingen niet uitgesloten zijn.

En terwijl er onder leiding van professor Naipal diverse acties (kwelders zie foto) worden ondernomen om verdere afkalving van Weg naar Zee te voorkomen, krijgen ondernemers toestemming van de overheid om met hun handelingspraktijken op Braamspunt nu ook Paramaribo en omgeving in een reële gevarenzone te brengen.

Image result for golven suriname

Naipal zei tijdens een protestactie tegen de afgravingen op 18 februari jongstleden dat zonder Braamspunt de stad zal worden overgeleverd aan de golven van de zee, waarmee de professor het gevaar van het in gedrang brengen van Braamspunt als natuurlijke barrière met nadruk onderstreept.

Image result for waves guyana coast

FOTO: GOLFSLAG IN GUYANA DIE GEEN NATUURLIJKE BARRIÈRE HEEFT

Ook studenten van de Masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources (SMNR), waarschuwden onlangs voor het dreigend gevaar van onze hoofdstad als de zandafgravingen geen halt worden toegeroepen. Volgens hen zal de golfslag van de Atlantische oceaan in sterkte toenemen waardoor er met name in Paramaribo Noord versneld landverlies zal optreden.

UNITEDTRAVEL| MARTIN PANDAY

 

 

Facebook Comments Box