ALS NIET-FINANCIELE DIENSTVERLENER ANTICIPEREN OP DE NRA IN q-4 2019…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto|Joel Terzol, CEO Terzol Vastgoed NV
Op 5 april ’19 organiseerde Terzol Vastgoed NV het ‘Terzol Power Dinner’ voor de Financiele Dienstverleners zoals de banken, verzekeraars en persioensfondsen.

De gastsprekers waren Drs. Winston Wilson, die als afgestudeerd bestuurskundige van de Erasmus Universiteit Rotterdam, ruime (inter)nationale ervaring heeft met grootschalige Publieke en Private transitietrajecten (z.a. in de overheidssector, de goudsector en het bankwezen) en Mr. Anneke Chin A Lin, Kandidaat Notaris, die na haar Rechten studie in Suriname, haar studie in Notarieel Recht heeft vervolgd in Nederland. Zij heeft diverse artikelen gepubliceerd in het vakblad van juristen en is gespecialiseerd in onroered goed vraagstukken.

Het doel van deze Terzol Power Dinner was om in dialoog met deze stakeholders, awareness te creeren m.b.t. de aanbevelingen van de Caribbean Financiel Action Task Force (CFATF), in het belang van de business en van het land, opdat wij beter voorbereid zijn en kunnen anticiperen op de National Risk Assessment (NRA) in Q-4 2019 en de CFATF 4th Round of Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism (AML/CFT) Mutual Evaluation in Q-4 2020. Naast de makelaars, zijn immers ook de accountants, administratiekantoren, notarissen, advocaten, handelaren in motorrijtuigen en handelaren in goud aangemerkt als zijnde niet financiele dienstverleners, die steeksproefgewijs een audit kunnen verwachten. Voor deze organisaties betekent het niet voldoen aan de regels een boete van max. SRD 1.000.000,- per overtreding en voor Suriname betekent het niet voldoen aan de regels, dat deze kan leiden tot Blacklisting door de FATF met als resultaat; het uitblijven van potentiele internationale investeerders, financieel economisch isolement en moeilijke toetreding tot de internationale financiële markten.

Hebben grondhuur en eigendomspercelen dezelfde waarde?

Daarnaast was het doel tevens ook, het bieden van transparantie bij het taxeren van gronden en de risico’s welke hieraan verbonden zijn voor de financiele dienstverleners die gelden hebben uitgeleend. Volgens Joel Terzol, CEO Terzol Vastgoed NV, worden grondhuur percelen met de titel bebouwing en bewoning, door taxateurs maar ook door financiele dienstverleners gelijkwaardig gewaardeerd als zijnde eigendoms percelen. Zeker als deze percelen voldoen aan de bestemmingsverplichting. Dit is helemaal niet zo raar, zeker ook als onze klapperwaarde geen onderscheid maakt tussen eigendoms en domeingronden. Sommige straten en hoofdwegen hebben percelen met de titel eigendom, terwijl dat van de buren grondhuur is. Hebben de percelen dan ook dezelfde waarde per vierkante meters

Grondhuur

Het grondhuurrecht is een zakelijkrecht om het vrije genot van een stuk domeingrond te hebben, onder de verplichting deze gronden te benutten overeenkomstig door de staat daaraan bij de uitgifte gegeven bestemming en bepalingen aan te voldoen. Dit recht wordt voor tenminste 10 jaar en hoogstens 40 jaren uitgegeven. De staat is en blijft eigenaar van dit stuk grond. Hieruit kunnen wij herleiden dat; grondhuur een beperkte duur heeft, en dat er verplichtingen zijn waaraan je moet voldoen voor het behouden van dit zakenlijk recht. Anders is er altijd een risico dat het recht terug valt in de boezem van de staat. Onteigening is ten alle tijden een reeel risico. Het verhandelen van grondhuur brengt voor de investeerder en of belanghebbende ook risico’s met zich mee. Voor dat het recht overgedragen kan worden is er goedkeuring nodig van de overheid. Een procedure die in praktijk afhankelijk in welk district het perceel ligt, 6 maanden of langer kan duren. Deze procedure heeft een eigensdomsperceel niet

Eigendom

Eigendom is het recht van een zaak het vrij genot te hebben en daarvoor op de volstrekte wijze te beschikken, mits men geen gebruik van maakt, strijdend tegen de wetten, daargesteld door zodanige macht, die daartoe volgens de Wet Staatinrichting van Suriname, de bevoegdheid heeft, en mits men aan de rechten van een ander geen hinder toebrengt. (Bron gov.sr, Diverse titels van Grond) Bij eigendom bent u zelf de eigenaar en niet de overheid. Eigendom is het meest omvattend recht op een zaak met minimale risico op onteigening. Echter wat vele eigenaren niet weten of beseffen is dat ook eigendom onteigend kan worden. Onteigening kan echter alleen geschieden in het algemeen belang, volgens de regels in de wet, en tegen een vooraf verzekerde schadeloosstelling.

Elke grondtitel heeft zo zijn bijzondere voorwaarden en bepalingen. Er kan dus worden gesteld dat bij het waarderen van deze gronden er bij iedere titel een andere formule ten grondslag moet liggen. Je kunt ter illustratie niet simpelweg de klapperwaarde aanhouden die uitgegeven is in 2011. Op de eerste plaats is deze gedateerd en moet het gezien worden ter ondersteuning van de notaris en het MI-GLIS, maar mag nimmer leidend zijn bij het waarderen van gronden.

INGEZONDEN|TERZOL VASTGOED N.V.