BRUG CORANTIJNRIVIER MOGEN POSITIE SURINAME IN GRENSGESCHIL MET GUYANA NIET VERZWAKKEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Terwijl de gezamenlijke grenscommissie tussen Suriname en Guyana ophoudt te bestaan en het grensdispuut niet op de agenda staat van de presidenten van Suriname en Guyana, wordt wel gesproken over de bouw van een brug over de Corantijnrivier.

Op 25 november zullen president Chan Santokhi en president Irfaan Ali van Guyana enkele documenten tekenen hierover. Coalitiepartner, NPS, zegt via haar wetenschappelijk orgaan, JAPIN het toe te juichen dat er vooruitgang komt in de samenwerking met de beide landen, maar waarschuwt ernstig om niet lichtvaardig om te gaan met aspecten van de brug, die de grens tussen beide landen kunnen regarderen.

De NPS wijst er op dat de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Hugh Todd, op 6 oktober heeft aangegeven dat beide landen het grote vraagstuk van jurisdictie over de brug nog niet hebben besproken. Volgens hem hebben de besprekingen zich tot nu toe gericht op de technische en financiële vraagstukken. Het JAPIN / NPS wil er op wijzen dat in de overeenkomst van 1799 tussen Gouverneur Frederici van Suriname en Gouverneur van Batenburg van Berbice, het gebied tussen Devil’s Creek en de westelijke oever van de Corantijnrivier werd afgestaan aan Berbice.

De Corantijn rivier inclusief de eilanden werden als Surinaams grondgebied door beide koloniën erkend. Deze overeenkomst heeft internationale erkenning verworven door het Verdrag van Parijs en het Verdrag van Amiens. Suriname heeft voor 221 jaren onafgebroken en consistent de gehele Corantijnrivier onder haar controle gehad 1.

“Desondanks zien we in de loop van de geschiedenis allerlei pogingen van Guyana om de westelijke grens op een andere manier te definiëren”, luidt de bezorgdheid van de NPS. Guyana stelt dat, zodra ze daar de gelegenheid toe krijgen, de grens gevormd wordt door het diepste punt in de vaargeul (thalweg) van de Corantijnrivier. De discussies, onder welke vlag de Canawaima veerboot zou moeten varen, liggen ons nog vers in het geheugen”, zegt het Japin.

Van belang is dat het Surinaams standpunt, dat de Corantijn rivier over haar volle breedte tot de hoogwaterlijn aan de westelijke oever onder Surinaamse jurisdictie valt en dus ook dat gedeelte van de brug daarboven, onverkort gehandhaafd wordt. De Corantijnrivier is een nationale rivier en geen internationale grensrivier. Concessies doen op dit gebied zullen Guyana alleen maar ondersteunen in haar claims wat voor Suriname en zeker voor de NPS in het bijzonder, onaanvaardbaar is. Het JAPIN adviseert de Surinaamse regering om relevante deskundigen die met de grenskwestie bezig zijn geweest en jarenlange ervaring en kennis op dit gebied hebben opgedaan, te raadplegen. In deze kwestie is het geen aangelegenheid van deskundigen van slechts een partij, of van de regering, of van de coalitie of van de oppositie. Het gaat om een nationale aanpak, waarbij de deskundigheid van alle Surinamers wordt gebundeld. “Regering, gebruik de “institutional memory” die wij als natie hebben”, waarschuwt het JAPIN, het wetenschappelijk instituut binnen de NPS.

UNITEDNEWS