BURGERS RAPPORTEREN TOENAME CRIMINALITEIT IN HUN BUURT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

NIKOS opiniepeiling juni-juli 2016

Het gevoel van veiligheid bij de burgers in hun huis en buurt is in juli 2016 ten opzichte van februari 2015 een stuk minder. Dat blijkt uit een opiniepeiling die Nikos onlangs heeft gedaan onder 1000 burgers in Paramaribo. Het percentage burgers dat zich een beetje onveilig voelt in de eigen buurt is in een jaar verdubbeld van 7% tot 15%. Het percentage dat zich heel onveilig voelt in de eigen woonbuurt is gestegen van 5% tot 8%, een toename van 60%. Samen voelt bijna een kwart van de burgers zich onveilig in de eigen buurt.

NIKOS3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de criminaliteit, die de burgers rapporteren, is feitelijk toegenomen. De vraag die hierover gesteld werd in beide jaren luidt: “Bent u (of is iemand in uw huis of uw buurman/vrouw) in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een diefstal of een andere vorm van criminaliteit?” In februari 2015 gaf 38% van de ondervraagden aan dat zij (of iemand in hun directe omgeving) slachtoffer waren van criminaliteit. Dit percentage is na ruim een jaar gestegen tot 46%. Diefstal, inbraak of beroving thuis werd door 42% van de respondenten gerapporteerd (dat was 35% in 2015). De overige 4% bestond uit andere vormen van criminaliteit zoals beroving op straat, mishandeling, verkrachting, e.d. (was 3,5% in het jaar er voor).

NIKOS4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtproblemen

De respondenten is gevraagd naar het belangrijkste probleem dat volgens hen aangepakt moet worden in hun buurt. Van de bewoners vond 10% dat er geen enkel probleem was in hun buurt, terwijl nog eens 10% geen antwoord gaf. De andere personen noemden wel een probleem op. Het belangrijkste probleem in de buurt was de slechte afwatering (35%) en daarna volgde de staat van de wegen (17%) en criminaliteit (17%). De peiling werd gedaan in een periode vlak na de zware regens en het is daarom niet verwonderlijk dat veel mensen klaagden over de slechte afwatering. Ook de slechte staat van de wegen (met name van zandwegen) kwam voornamelijk door de zware regens. Bij klachten over de wegen ging het voornamelijk om het repareren, asfalteren en onderhoud. Maar we hebben er ook bij gevoegd klachten over hardrijders en verzoeken om drempels te plaatsen. Bij de klachten over criminaliteit, hebben we ook meegenomen klachten over junkies, zwervers en hangjongeren. In februari 2015 noemde men dezelfde drie problemen in de buurt als belangrijkste probleem, alleen was de volgorde wat anders nl. criminaliteit (26%), afwatering (21%) en wegen (16%). Zoals aangegeven hebben de zware regens ongetwijfeld de volgorde en het gewicht van het probleem beinvloed.

Naast de drie grote problemen die nog steeds speelden in de buurten, werden uiteraard ook andere problemen genoemd zoals  gebrekkige infrastructuur (9%), milieuproblemen (7% zoals vuilophaal, lege percelen en geluidsoverlast), geen recreatie voor de jeugd (5%), problemen met electriciteit en straatverlichting (2%) en problemen met drinkwater (2%). Dit zijn dus geen algemene of nationale problemen, maar problemen van de buurt waarin men woont.

Persbericht nr. 4 Nikos 9 juli 2016