CENTRALE BANK DOORSTAAT TOETS CONTROLE WITWASSEN EN TERRORISME FINANCIERING

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto|Algemeen directeur Rafiek Sheorajpanday van de Hakrinbank

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft met het krijgen van een ‘Banknote Trading Agreement (BTA) van de Federale Reserve Bank (FED) in New York, een zwaarwichtige toetst doorstaan als het gaat om Anti Money Laundring (AML) en Combating the Finance of Terrorism (CFT).

Algemeen directeur Rafiek Sheorajpanday van de Hakrinbank is evenals de rest van het bankwezen erg optimistisch en lovend over het resultaat dat door een delegatie van de CBvS aan de FED is geboekt. “Een Banknote Trading Agreement is niet slechts een dienstverlening aan lokale banken van landen. Het is een gespecialiseerde dienst met zwaardere toetsingsprocedures die vanuit het oogpunt van witwassen en terrorisme financiering dan ook niet door veel financiële partijen op de internationale markt aangeboden, omdat er een verhoogd risico aan verbonden is hoe en waarvoor het gebruik zal worden.

Het gaat om puur Cash geld. Die toetsing, dat het verhoogd risico goed wordt beheerd, is kennelijk positief uitgevallen voor de Centrale Bank van Suriname, dit is een belangrijke ontwikkeling”, zegt Sheorajpanday.

De bankier wil er vooralsnog op wijzen dat deze dienst van de FED aan de centrale bank van Suriname helemaal niets te maken heeft met het aangepast kasreservebeleid dat de CBvS enkele maanden terug heeft aangekondigd. “We krijgen niet gewoon geld van de FED. Dit geld is geld van de centrale bank van Suriname dat ligt op rekeningen die het heeft bij de FED.

Dit geld wordt gedebiteerd en in contacten verscheept naar de kluis van centrale bank. Deze cash in US-dollars wordt aan de commerciële banken ter beschikking gesteld. Wij maken het geld vanuit onze werkrekeningen in het buitenland over naar een werktekening van de centrale bank bij de FED. Het heeft dus niets te maken met kasreserves. Het cash geld moet sowieso alleen aan de lokale banken ter beschikking worden gesteld”, legt Sheorajpanday uit.

Volgens Sheorajpanday is deze FED dienstverlening aan de CBvS een heel belangrijke voor exporteurs met een hoog US-dollar cash gehalte, zoals de goud, hout en visserij sectoren. “Het brengt daarnaast het liquiditeitsrisico van de banken omlaag. Zeker omdat wij niet kunnen voldoen aan de vraag naar cash opvragingen in US-dollars. Deze FED deal is overall gezien goed voor het vertrouwen in het bankwezen en zal een positieve invloed hebben op de wisselkoers. Kortom dit is een zeer goede ontwikkeling”, zegt de bankier.

In lijn met de bankiersvereniging waarschuwt Sheorajpanday er wel voor dat Suriname er nog lang niet is. De fiscale discipline in het land moet nu echt veranderen terwijl de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en de exportsectoren sterk verbeterd moeten worden.

UNITEDNEWS