CENTRALE BANK GOVERNOR ROEMER IN BRIEF AAN BOUTERSE :NIEUWE VALUTA WET NIET WERKBAAR, POSITIE CENTRALE BANK WORDT UITGEHOLD

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname heeft nadat in De Nationale Assemblee de nieuwe valutawet door de coalitie is aangenomen terstond een brief gestuurd naar president Desi Bouterse met en afschrift naar minister Gilmore Hoefdraad van Financiën.

Daarin zegt Roemer dat de nieuwe wet niet werkbaar is, zijn doel zal missen en dat met het instellen van een controle orgaan de positie van de centrale bank wordt uitgehold en haar onafhankelijke positie wordt aangetast. De centrale bank zal niets anders zijn dan een werk arm van dit orgaan en wordt in grote mate afbreuk gedaan aan de primaire functie van de centrale bank en wel het in stand houden van de waarde van de Surinaamse munt. De brief is op maandag 23 maart verzonden aan de president met het dringend verzoek de wet niet af te kondigen. Echter heeft Bouterse de adviezen van Roemer naast zich neergelegd en de wet toch getekend en afgekondigd.

De governor vreest voor het politiseren van het in de wet opgenomen controle orgaan. Volgens hem moet voorkomen worden dat de bevoegdheden van het toezichtsorgaan Valutatransacties en transactiekantoren ondermijnd werken op die van de centrale bank ingevolge de bankwet, de Wet Kredietwezen en de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren. Roemer stelt dan ook voor dat de artikelen 6 en 7 uit de wet worden geschrapt.

Volgens Roemer is de nieuwe wet in strijd met bestaande wetten zoals de bankwet en de deviezenwet. De deviezenwet staat volgens hem wel toe dat een persoon vreemde valuta in ‘Chartale (contanten) en in girale vorm mag beschikken.

Uit de nieuwe wet blijkt echter dat dat allen mag voor reis, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of voor de aanzuivering van creditcards. Contractvrijheid wordt beperkt met gevolgen voor het verzekeringswezen, voor toeleveringsbedrijven aan de mijnbouwsector komen onder druk te staan met alle gevolgen van dien. Roemer schrijft het volgende aan de president, : Er dient naar het oordeel van de bank ernstig rekening te worden gehouden dat afkondiging van de wet, in artikel 34 van de algemene bankvoorwaarden die recent zijn afgekondigd door de Surinaamse Bankiersvereniging kunnen leiden tot gevoelens van onrust in de samenleving. Klanten van banken, vooral zij die valuta aanhouden bij een commerciële bank, kunnen als gevolg van deze mogelijke onrust besluiten tot opname van hun vreemde valuta tegoeden bij banken. Hoewel de banken op grond van richtlijnen die zijn uitgegeven door de bank geacht worden voldoende vreemde valuta aan te houden om te kunnen voldoen aan opnames van het publiek, moet worden afgewacht of de banken thans aan verhoogde  opnames kunnen voldoen.

Roemer zegt in de brief dat de nieuwe wet regels vaststelt die behoren tot de taken van de centrale bank, zoals de wisselkoersen. “Benadrukt moet worden dat de maatregelen in deze nieuwe wet bedoeld zijn om ordening van het valutaverkeer te optimaliseren en daarmee inefficiënties in de valutamarkt te minimaliseren. Echter is dit niet realistisch omdat niet alleen door de inefficiënties op de valutamarkt de wisselkoers onder druk is komen te staan, maar ook door macro-economische onevenwichtigheden, zoals een structureel groot fiscaal tekort.

Roemer zegt dat wanneer de nieuwe wet integraal in beschouwing wordt genomen slechts enkele artikelen daaruit nog overeind kunnen blijven staan, omdat de andere artikelen geschrapt kunnen worden en anderen al in de bankwet en andere wettelijke regels zijn opgenomen.

UNITEDNEWS