CONCLUSIE SPEECH :NATIONALE VERBROEDERING EN INTEGRATIE: FUNDAMENT VOOR DUURZAME HARMONIE, STABILITEIT EN GROEI

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Dames en heren, een goed politiek en regeringsleider verschaft comfort en zekerheid aan een samenleving, dat door verschillende gevaren wordt bedreigd van binnen en buiten. Zo’n leider mag geen onderdeel zijn van het probleem of het probleem zelf zijn. Van goede leiders wordt verwacht dat ze voor het Volk werken, voor hun gezinnen en kinderen een stukje veiligheid waarborgen en kansen bieden voor groei en inkomen.

Dames en heren, de Vooruitstrevende Hervormings Partij belooft het veilige haven te zijn, de “safe haven”, voor vrede, harmonie en respect voor onze normen en waarden, voor onze rijke en waardevolle culturele diversiteit en natuurlijke hulpbronnen, voor transparent en daadkrachtig bestuur, voor economische groei voor een ieder.

Onze toekomst en die van komende generaties van kinderen en kleinkinderen is onvoorwaardelijk en tot in het oneindige verbonden aan het land Suriname, aan Mama Sranan. Wij, als kinderen van dit mooi land, moeten onze inspanningen –individueel en collectief- richten op wat ons verbindt.

Op wat ons samen sterk maakt, op wat ons samen brengt en NIET op wat ons verdeeld en verder van ontwikkeling brengt. We gaan een moeilijke tijd tegemoet omdat er bestuurlijk en financieel mismanagement is geweest. Ik twijfel niet aan ons gezamenlijk vermogen uit de crisis te komen. En als er harde besluiten genomen moeten worden om herstel en groei te realiseren, dan moeten we die niet uit de weg gaan.

Wij moeten gezamenlijk van elkaar leren, van alle goeds en ook de lessen uit alle kwaad dat is geschied. We hoeven het wiel niet meer uit te vinden. Maar we hoeven elkaar ook niet voortdurend de vinger te wijzen.

We gaan zo meteen naar algemene en vrije verkiezingen en mijn hoop is dat deze politieke campagne er een zal zijn van visie, van hoop en van verandering. Laten we onze energie steken in het bespreken van de issues en niet van de persoon! Laat ons denken en handelen niet gebaseerd zijn op vooroordelen over elkaar. Laten we leren van het verleden en vooral vooruit kijken!

Suriname en Surinamers moeten eenheid, saamhorigheid en respect voor elkander demonstreren. Ongeacht nationaliteit, elkeen, die in dit land woont en werkt, en ook die daarbuiten zijn en zich Surinamer voelen, zijn voor mij Surinamers.

Laat U zich niet misleiden door de ongefundeerde politieke uitspraken. We kunnen en mogen van mening verschillen, we kunnen andere visies hebben, maar laten we geen politiek van verdeel en heers voeren. Maar bovenal geen etnische politiekvoering.

Ik ervaar soms een enorme negativiteit jegens elkaar, dat is niet wat onze eeuwenoude culturen en religies ons leren. Het vertrouwen in voorbeeldig en respectabel leiderschap moet terug. Het vertrouwen in de politiek en politici moet versterkt worden. We moeten positiever zijn naar elkaar toe; elkaar aanmoedigen en gunnen wat men toekomt.

De bevolking verwacht van ons dat wij in de voorhoede staan om hun problemen, de gevaren die zij op hun pad naar ontwikkeling tegenkomen, om die aan te pakken en oplossingen te brengen. Dát is waarom zij op ons stemmen en hun vertrouwen aan ons geven.

Dat is een voorrecht dat verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dan maakt het niet uit wat onze culturele of etnische achtergrond is, of we rijk of arm zijn, of man of vrouw zijn, of we in stad, in het district of in het binnenland wonen.

Wij zijn allemaal Surinamers en eenmaal gekozen is het onze plicht hun vertrouwen niet te beschamen. Zo zie ik onze rol als politiek leiders.

Het realiseren van vrede en sociale stabiliteit, ontwikkeling en groei is niet het alleenrecht van een persoon, of van een zittende President en regering, of van een politieke partij.

Het land vooruit brengen is de verantwoordelijkheid van ons allen. In eenheid en saamhorigheid, in team verband. Zonder deze attitude van besturen, kan er nooit respect en gelijkheid worden gerealiseerd.

Zonder deze collectieve verantwoordelijkheid te demonstreren kan er geen nationale visie dat in het belang is van ALLEN en niet van enkelen geformuleerd worden en met daadkracht worden uitgevoerd. De VHP wenst een ieder te betrekken bij de ontwikkeling van het land. We hebben elkaar nodig om de beoogde en gewenste resultaten te bereiken.

Het is tegen deze achtergrond dat ik de volgende concrete initiatieven voorstel:

  1. De proclamatie van de “Dag van Nationale Eenheid” of zo U wilt een Dag van Surinamers, waarbij we onze culturele rijkdom massaal en nationaal vieren, het resultaat van verbroedering met eenheid demonstreren, op 21 september, de “Internationale Dag van de Vrede”.

Laten we het voorbeeld zijn voor de regio en de wereld dat een bevolking, ongeacht achtergrond, cultuur, taal en erfenis, tolerant kan zijn en elkaar kan omhelzen als mens, als Surinamer.

  1. Het opzetten van een Nationaal Museum voor de Surinaamse politiek en cultuur, als inspiratie plaats om te bezinnen en te leren.
  2. Het creëren van een Nationale Helden Park en een per district als een recreatieoord voor de bevolking, maar voornamelijk om ons allen te herinneren aan hetgeen door onze voorgangers is gedaan, opgeofferd om vandaag vrij en met opgeheven hoofd in het land te wonen en werken.

En als deze Regering deze initiatieven niet ondersteunt dan zal het onderdeel worden van het bestuursprogramma van de volgende Regering.

PERSBERICHT|VHP