“CONSTITUTIONEEL HOF HEEFT GEEN POLITIEK DRAAGVLAK

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De politieke partij VHP heeft sterk vermoeden dat er bewuste acties zijn ondernomen om de oppositie buitenspel te zetten inzake de bemensing van het Constitutioneel Hof.

Het geheel proces, van voordrachten vanuit DNA tot het doorsturen van kandidaten naar het Kabinet van de President, is volgens VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi in een zeer bedenkelijke sfeer afgehandeld. “Hieruit blijkt namelijk dat de voorzitter of ons informatie onthouden heeft dat dit zou komen, of dit proces is rechtstreeks aangestuurd vanuit het Kabinet van de President, waarbij de voorzitter in ieder geval niet betrokken is geweest”, concludeert de oppositieleider.

Hij verwijst naar de huishoudelijke vergadering van DNA waarin de voordrachten vanuit de coalitie zijn gedaan. Dit terwijl het onderwerp niet op de agenda van de vergadering stond. “We hebben een week voordat dit onderwerp besproken werd in de huishoudelijke vergadering, een fractieoverleg gehad met alle fractieleiders onder leiding van de voorzitter van het parlement. Dit onderwerp is nooit te berde gelegd door de voorzitter van het parlement in het fractieoverleg. Pas nadat het in de huishoudelijke vergadering besproken was, zonder dat het geagendeerd werd, heeft de coalitie voordrachten gedaan met betrekking tot de bemensing van het Constitutioneel Hof”, legt Santokhi uit.

Vanuit de oppositie moest toen in allerijl gewerkt worden aan het identificeren en voordragen van kandidaten, zodat ook hun namen ter goedkeuring konden worden doorgestuurd naar de president. “Zeer opvallend is dat alleen de voordrachten van de NDP besproken zijn, goedgekeurd werden en doorgestuurd naar de president. De voordrachten van de oppositie zijn niet eens behandeld.

De voorzitter heeft gewoon daar gezegd: die voordrachten worden behandeld in het volgend jaar, dus in 2020. Dit is een duidelijke indicatie van onbehoorlijk bestuur en van willekeur en de toepassing van macht.”

De meeste kandidaten van de oppositie voor het Constitutioneel Hof zijn door de VHP voorgedragen. Over hen is er nog steeds geen oordeel geveld in DNA, terwijl het traject van de coalitiekandidaten reeds in de fase van benoeming verkeert. Volgens de coalitie wordt er een vertekend beeld gegeven van het proces. De reden waarom de oppositiekandidaten nog niet zijn goedgekeurd, zou komen doordat de voordracht niet conform de wettelijke eisen hebben plaatsgevonden. Zo is onduidelijk welke kandidaat voor welke functie binnen het Hof worden voorgedragen. De oppositie overlegde slechts de namen. De voordrachten van de coalitie waren goed gespecifieerd.

Volgens Santokhi zou toch rustig gewacht moeten worden totdat alle formaliteiten in DNA goed waren afgehandeld en er tot een reeks namen was gekomen met behoorlijk draagvlak in DNA. “Dit Constitutioneel Hof wordt een werkarm van de coalitie en een werkarm van de regering. Het wordt een werkarm van de NDP, en dat is te betreuren, en ook af te keuren. We keuren de hele procedure van DNA af. We zitten nu met een Constitutioneel Hof dat onvoldoende draagvlak heeft in het parlement.”

UNITEDNEWS