COVID-INFECTIES ZIJN SEIZOEN GEBONDEN, MET NAME IN SURINAME

Voiced by Amazon Polly

Aan minister Ramadhin: De ware redenen voor de daling van Covid-infecties over 6-8 weken

Zowel president Santokhi als minister Ramadhin beweerden tijdens de vergadering in DNA op 3 juni 2021 dat het aantal COVID-19-infecties zal gaan dalen over 6 tot 8 weken vanwege de lockdown maatregelen en het vaccineren.

We hebben echter al gezien (https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/64779) dat de lockdown maatregelen geen enkel invloed hebben op het tegengaan van het aantal COVID-19-‘positieven’ – die blijven stijgen ondanks de steeds scherper wordende niet-werkende-maatregelen.

Wat wél zal zorgen voor een daling van het aantal ‘positieven’ is het feit dat de grote drogetijd zijn intrede zal doen rond 15 augustus 2021. Dit is duidelijk te zien op basis van de tot zover verzamelde data, die ik onlangs op 1 juni 2021 ook heb ingediend bij de kortgedingrechter samen met mijn verzoekschrift voor het opschorten van de lockdown maatregelen. Het verzoekschrift kan gedownload kan worden op https://www.kareldonk.com/lockdown/ en daarin ga ik gedetailleerder in op zaken.

Als het aantal COVID-19-‘positieven’ wordt uitgezet tegen de seizoenen in Suriname en de gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand (afkomstig van de Meteorologische dienst), dan zien we dat het aantal ‘positieven’ een nauwe correlatie vertoont met de seizoenen en de gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand. De gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand (in millimeters) is weergegeven in de grafiek als lichtgrijze balken op de achtergrond. Voor de duidelijkheid zijn deze balken apart te zien in het onderstaande figuur.

Figuur 1.

Als bovenop de seizoenen en de gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand ook het aantal COVID-19-‘positieven’ geplaatst wordt, dan is een duidelijke correlatie tussen ze te zien in het onderstaande figuur.

Figuur 2.

Wat te zien is in de grafiek is dat wanneer de regentijd begint (1 december 2020 en 15 april 2021), dan stijgt kort daarna ook het aantal ‘positieven,’ en wanneer de regentijd eindigt en de drogetijd begint (15 augustus 2020 en 1 februari 2021), daalt het aantal ‘positieven.’ Oftewel, wanneer de gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand toeneemt dan stijgt het aantal COVID-19-‘positieven,’ en wanneer de gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand afneemt dan daalt het aantal ‘positieven.’ Er is een verband tussen de hoogte van het aantal COVID-19-‘positieven’ en de hoogte van de gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand. Hoe meer neerslag, hoe meer ‘positieven.’ In de grafiek neemt bijvoorbeeld het aantal ‘positieven’ toe volgens dezelfde curve van de gemiddelde hoeveelheid neerslag op de achtergrond.

Op basis van deze data kan ‘voorspeld’ worden wanneer de huidige zogenaamde “derde golf” van COVID-19 zijn piek zal bereiken en wanneer het weer zal afnemen. De piek zal namelijk bereikt worden in juni 2021 (de maand met de meeste neerslag [hoogste grijze balk]), waarna het vanaf augustus 2021 zal afnemen naar de grote drogetijd toe. Deze ‘voorspelling’ kan worden gedaan omdat het aantal ‘positieven’ gewoon de curve van de gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand volgt (zie groene lijn in onderstaande grafiek). De volledige grafiek kan in hoge resolutie gedownload worden op https://www.kareldonk.com/lockdown/.

Figuur 3.

Zo kunnen we ook voorspellen wanneer de “vierde golf” van start zal gaan, namelijk, wanneer de kleine regentijd opnieuw zijn intrede doet in december 2021 (ervan uitgaande dat men blijft testen op dezelfde manier).

Dus al de verhaaltjes van de roverheid over ‘varianten’ en ‘golven’ ten spijt. De stijging en daling van het aantal COVID-19-‘positieven’ heeft daar absoluut niks mee te maken. Deze data laat o.a. ook zien dat het volk deze trend niet in de hand heeft en dus niet beschuldigd mag worden voor de stijging van het aantal ‘positieven.’ Het volk straffen met de niet-werkende-en-schadelijke-maatregelen is dus niet alleen onrechtvaardig maar ook zinloos.

INGEZONDEN|KAREL DONK