DIGITALE EFFECTENBEURS BELANGRIJK INSTRUMENT VOOR AANTREKKEN BUITENLANDSE INVESTERINGEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Het aantrekken van buitenlands kapitaal middels investeringen via een digitale effectenbeurs, blijkt wereldwijd een lucratieve manier te zijn om een economie te diversifiëren en ondernemerschap te stimuleren, terwijl deze manier ook nog het probleem van tekort aan deviezen kan helpen verlichten. Een digitale effectenbeurs zou binnen betrekkelijk korte termijn een merkbare positieve impuls kunnen geven aan het bedrijfsleven. Daarnaast biedt een moderne effectenbeurs ook voor de financiële beleidsmakers een aanzienlijk aantal krachtige kapitaalmarkt instrumenten.

Maya Parbhoe, een jonge Surinaamse ondernemer, heeft zich vanwege de wijdverbreide achterstand qua financiële infrastructuur in de regio, gespecialiseerd in Financial Technology en de mogelijkheden die onder andere een digitale effectenbeurs kan bieden. Op haar vijftiende begon zij haar eigen import en export bedrijf. De onderneemster ervaart echter steeds na elk succes, de roep voor een nieuwe uitdaging. ‘’Er mag geen plafond zijn. Ik voelde me dan als een veredelde boekhouder of administrateur in een goed draaiend bedrijf en daar kan ik niet tegen”.

Maya heeft met haar zaken partners nu een innovatieve FinTech onderneming opgericht. OuroX gebruikt technologie van de hoogste kwaliteit om financiële dienstverlening te optimaliseren en te digitaliseren. Het bedrijf, ‘’Icarus Blockchain Group Inc.’’, is geregistreerd onder de Amerikaanse wetgeving. ‘’Dit hebben wij bewust gedaan omdat wij vergunningen in het buitenland nodig hebben en dat kan alleen als wij onder regelgeving vallen die dat toestaat. Op die manier partneren wij met de lokale banken en financiële instellingen van een land of regio vanuit de Amerikaanse entiteit. Wij bieden de mogelijkheid voor het digitaliseren van hun diensten”.

Maya behoort tot een van de technocraten die heil zien in de nieuwe United Business Community (UBC) opgericht door weer twee andere jonge ondernemers Edward Lee en Avinash Radjkoemar.

Op de tweede bijeenkomst van de UBC, waar een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Suriname door de ondernemers wordt besproken heeft Maya meer inzicht gegeven in haar FinTech onderneming.

De technische hoogstaande aanpak en bewoordingen tijdens de presentatie zijn aanleiding voor een nadere uitleg in een onderhoud met de jonge onderneemster.

Effectenbeurs
“Een effectenbeurs is de plek waar verkopers en kopers van een veelheid van kapitaalmarkt producten, aandelen en obligaties zijn daar slecht twee van, bij elkaar worden gebracht en deze producten worden verhandeld. Waar OuroX zich vooral focust is het faciliteren van risicokapitaal. Zo kunnen bedrijven of projecten waarvoor geen of onvoldoende financiering kan worden gevonden bij banken, op de beurs terecht voor het vergaren van kapitaal. Maar ook banken kunnen via een moderne effectenbeurs het beschikbare financieringskapitaal vergroten, via een aantal gespecialiseerde kapitaalmarkt producten. Volgens Parbhoe is het wel essentieel dat de werking van een effectenbeurs goed wordt begrepen door de financiële sector. “Met een goed functionerende effectenbeurs zou je de duur van een recessie in een land moeten kunnen reduceren omdat je de financiële instrumenten hebt waarmee je de economie beter kan kan aansturen. “Wanneer bijvoorbeeld de rentes omlaag worden gebracht kan de productie worden gestimuleerd. Als je meer faciliteiten hebt om projecten te financieren dan krijg je meer innovatie. Het faciliteren van risico kapitaal gaat vrijwel meteen gepaard met bedrijvigheid. Een positieve vicieuze cirkel: Talent creëert een bedrijf, innovatie en wrikt investeringen los met het gevolg meer werkgelegenheid en meer talent en dus meer investeringsmogelijkheden. Zo stimuleren en faciliteren wij ondernemerschap in het land. “Rond een gezonde effectenbeurs ontstaat ook een hele bedrijvigheid van faciliterende financiële bedrijven” zegt Parbhoe.

Volgens Maya Parbhoe betekent aansluiting hebben op een internationale kapitaalmarkt via een moderne effectenbeurs, dus het kunnen benutten van een veelheid aan financiële instrumenten, niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor banken, beleggingsfondsen, pensioenfondsen en misschien op dit moment wel het belangrijkst: de overheid zelf. 

Met het tweede product OuroPay stelt het bedrijf, particulieren en bedrijven in de regio in staat digitale financiële transacties te plegen, met een snelheid, eenvoud en gemak die momenteel nog  niet geboden wordt.

Met het derde product Fuente, een regionaal e-commerce platform, zal het bedrijf handelsrelaties tussen landen in de regio bevorderen. Hiervoor wordt de gehele handels- en transport infrastructuur in de regio digitaal in kaart gebracht. Maya heeft een broertje dood aan de vraag of Suriname ready is voor wat zij aan het doen is. “We blijven die vraag steeds stellen, terwijl wij hier veel ‘smarter’ zijn. Laten wij Surinamers voor een keer laten zien dat we een voortrekkersrol in regio kunnen vervullen”.

UNITEDNEWS