ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN SURINAME ZAL PAS KOMEN ALS ER VOOR EEN GOEDKOPE ENERGIE BRON WORDT GEKOZEN

Congres “Zakendoen met Suriname” van Stichting FinanceSuriname

Namens de organiserende Stichting FinanceSuriname heette de heer Jaime Bakker, accountmanager Internationaal Ondernemen van KVK, de aanwezigen van harte welkom.

De heer Jaime Bakker gaf aan, dat FinanceSuriname het jaarlijkse congres ” Zakendoen met Suriname ” voor de 7e keer organiseert en dat het congres voor de 5e keer in het gebouw van KVK Rotterdam plaatsvindt. Verder gaf hij een korte uitleg over de dienstverlening van de Kamer van Koophandel.

In zijn inleiding gaf de heer Dennis Lapar, directeur van Stichting FinanceSuriname aan, dat hij blij en dankbaar is, dat de sprekers van dit congres het werk van FinanceSuriname ondersteunen en kosten noch moeite hebben gespaard om hun medewerking te verlenen aan dit congres. Ook werden de hoofdsponsor Hakrinbank N.V. en de overige sponsors Surinam Airways (SLM) en Dennis Lapar Consultancy bedankt voor hun bijdragen.

FinanceSuriname deed een oproep om samen te wonen, samen te werken en samen te ondernemen. Respect en integriteit zijn essentieel voor het zakendoen.

De keynote spreker van het congres “Zakendoen met Suriname ” – de heer Drs. Jim Bousaid, algemeen directeur van Hakrinbank N.V.- gaf een uiteenzetting van de Surinaamse economie en het ondernemersklimaat in Suriname. Door de daling van de prijzen van olie en goud ( de twee peilers in de Surinaamse economie) , zijn de inkomsten van de staatskas fors afgenomen, waardoor de overheid een groot tekort heeft.

Het ontwikkelen van de andere sectoren is dringend gewenst. Hij gaf aan, dat outsourcing & offshoring kansen voor Suriname zijn. Suriname zal deze mogelijkheid beter moeten benutten.

De heer
ir. Remond Pahladsingh gaf aan dat voor de ontwikkeling van Suriname de grote potenties zitten in toerisme en remigratie van Surinaamse Nederlanders. Wij hebben het over minimaal honderd miljoen Euro per jaar, die direct in de economie van Suriname terecht komt. Toerisme is niet energie-intensief en zal het milieu geen schade toebrengen.

Verder gaf hij in zijn presentatie aan, dat er pas economische ontwikkeling in Suriname zal komen als er voor een goedkope energiebron wordt gekozen om de industriële ontwikkeling op gang te brengen. Goedkope energie/elektriciteit zal ook investeerders uit het buitenland aantrekken.

In Suriname wordt met dieselgeneratoren elektriciteit opgewekt. Dit is wel de duurste wijze om elektriciteit op te wekken.

Door de enorme groei van de wereldbevolking is een veel krachtigere energiebron dan olie nodig. Dat is Thorium.

Ook heeft de heer Pahladsingh aangegeven welke mogelijkheden er zijn met het water van Suriname. Alleen met drinkwaterexport kan Suriname het Singapore van Zuid Amerika worden.

De heer Prof. Dr. Peter Diekman RA – Partner bij BDO Accountants en Academisch directeur voor de opleiding Financieel Forensisch Deskundige aan Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) – heeft gesproken over de noodzaak tot wetmodernisering in Suriname als voorwaarde voor het zakendoen met Suriname.

De vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek is hard nodig. Verouderde wetgeving leidt uiteindelijk tot isolering van Suriname ten opzichte van de economische buitenwereld.

De heer Gilbert van Dijk – General Manager van Suriname Business Development Center – had het over het exporteren van Surinaamse producten naar het buitenland.

Landbouw , toerisme en nog een paar andere sectoren heeft hij belicht.

In zijn slotwoord gaf Dennis Lapar aan, dat FinanceSuriname verwacht, dat de komende jaren meer mensen in Suriname zullen komen wonen en ondernemen, mede gelet op de situatie op de arbeidsmarkt en het tekort aan woningen in Nederland. Suriname heeft genoeg ruimte. Het bouwen van woningen moet gestimuleerd worden. Voor ondernemers zijn er genoeg uitdagingen in Suriname.

Rotterdam, 3 oktober 2015

Stichting FinanceSuriname

Dennis Lapar


Facebook Comments Box