EINDELIJK COLLECTIEVE GRONDENRECHTEN VOOR INHEEMSEN EN TRIBALE

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Inheemsen en Tribale krijgen, althans volgens een conceptwet die nu bij de regering ligt eindelijk rechten op hun traditionele leef en woongebieden.

Echter kunnen er geen individuele rechten ontleent worden, waar grond verhandeld en verpand kan worden, of de grond als onderpand kan dienen voor een economische investering. In de conceptwet wordt Grondenrechten omschreven als ‘De inheemse en de tribale volken hebben collectieve eigendomsrechten op hun traditionele woon- en leefgebieden en de daarin voorkomende natuurlijke hulpbronnen die ze traditioneel in gebruik hebben. Deze rechten worden in deze wet nader vastgelegd’. De conceptwet is dinsdagavond gepresenteerd door de politieke organisatie en coalitiegenoot, Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) tijdens een ontmoeting met haar achterban in het partijcentrum aan de Nieuw weergevonden weg. De conceptwet die nu naar de staatsraad gaat om te worden voorzien van op en aanmerkingen en daarna naar de president heeft opmerkelijke regelingen. Het zal aan De Nationale Assemblee liggen om het concept mogelijk aan te passen, te wijzigen, te verwerpen of in het beste geval tot wet te verheffen.

Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname krijgt het traditioneel gezag van Inheemsen en Tribale een wettelijk kader. De wet heeft duidelijke definities vastgesteld voor begrippen als tribale, Inheemsen, dorpsgemeenschappen, traditioneel gezag, dorpsbestuur en andere begrippen die bij de Grondenrechten belangrijk zijn.

Het meest belangrijke en wel spraakmakenden in deze wet is dat naast het toekennen van de grondenrechten alle huidige en toekomstige rechten die bedrijven, personen en multinationals hebben op de gronden van de Inheemsen en Tribale komen te vervallen.

Er zal dan bijvoorbeeld in het geval van Iamgold waarvan haar concessiegebied valt in het grondgebied van de Tribale en Inheemsen, dan ook opnieuw onderhandeld moeten worden. De wet zoals het nu in concept is, schrijft voor dat de gemeenschappen recht hebben op een wezenlijk en eerlijk aandeel van de opbrengsten die worden gehaald uit de natuurlijke hulpbronnen die in hun grondgebied voorkomen. Voorzitter Wensley Misidjan van het management team dat door het ministerie van Regionale Ontwikkeling is belast met het samenstellen van de wet heeft de presentatie verzorgd. Hij wijst er op dat de wet geen terugwerkende kracht heeft. Hij benadrukt dat daarmee wordt bedoeld dat multinational IamGold niet in het nadeel geplaatst zal worden om de gemeenschappen te vergoeden voor sinds de maatschappij in hun gebieden actief is.

De wet regelt naast in het algemeen het grondenrechtenvraagstuk en de positie van het traditioneel gezag ook de exacte demarcatie van de gebieden. In de wet is nu al een opsomming gemaakt van deze gebieden, waarvan sommigen nog in kaart gebracht moeten worden. Daarnaast regelt de wet ook nog het zogeheten Free, prior and informed consent (FPIC) principe. Dit is een model met voorwaarden voor alles en iedereen die in de gedemarqueerde gebieden economische activiteiten wil ontplooien. FPIC regelt bijvoorbeeld op welke manier het traditioneel gezag met behoud van de in deze wet genoemde rechten betrokken moet worden bij de onderhandelingen.

UNITEDNEWS