EVALUATIE: NEDERLANDSE LENINGEN AAN CURAÇAO EN ARUBA TONEN BELANG KONINKRIJK

Bron: Curaçao.nu

De Nederlandse leningen aan Curaçao en Aruba benadrukken het belang van financiële samenwerking binnen het Koninkrijk.

Deze leningen hebben beide eilanden geholpen om financiële stabiliteit te behouden en maatschappelijke onrust te voorkomen. Dat staat in een evaluatierapport van de regering aan de Tweede Kamer.

Het gaat om de incidentele leningen verstrekt door Nederland aan Curaçao voor de afwikkeling van Girobank en aan Aruba voor de herfinanciering van schulden. De lening aan Curaçao bedroeg 170 miljoen gulden, verstrekt tegen nul procent rente, met een looptijd tot 2037.

Voor Aruba omvatte de financiering van Nederland 523 miljoen florin tegen een rente van bijna 63 procent, gericht op rentelastverlichting.

Girobank

De lening van Nederland aan Curaçao speelde een essentiële rol in de gecontroleerde afwikkeling van de Girobank. Dit voorkwam een ongecontroleerd faillissement dat aanzienlijke economische en sociale gevolgen had kunnen hebben.

Dankzij de lening kon de Girobank, die verantwoordelijk was voor een groot deel van de financiële transacties op het eiland, op een ordelijke manier worden gesloten. Dit voorkwam dat vijftien procent van de bevolking, die klant was bij de bank, financiële verliezen leed.

Voor Aruba bood Nederland een lening aan gericht op rentelastverlichting. Deze financiële hulp bespaarde Aruba 82 miljoen florin aan rentelasten over zeven jaar. Dit hielp het eiland om de financiële druk te verminderen en de economie te stabiliseren.

Toekomstperspectieven

Deze evaluatie bevestigt volgens de opstellers van het rapport de kracht van samenwerking binnen het Koninkrijk en het belang van gerichte financiële strategieën in tijden van crisis. De leningen hebben niet alleen de directe problemen aangepakt, maar ook bijgedragen aan de lange termijnstabiliteit van zowel Curaçao als Aruba.

REGIO

Facebook Comments Box