FONDS VOORZIENINGEN OUDERSCHAPSVERLOF MOET SNEL VAN DE GROND KOMEN

Foto: Marijke Mangal

Met de aanstelling van Marijke Mangal als manager van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) afgelopen donderdag, moet dit fonds gauw operationeel worden gesteld. Het was de vorige regering niet gelukt om in november 2019 het FVO te operationaliseren na afkondiging van de Wet Arbeidsbescherming Gezin in juni 2019 via een Staatsbesluit.

De huidige minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Steven Mac Andrew heeft een arbeidsovereenkomst getekend met Mangal voor het invullen van de manager positie bij het fonds.

Het FVO-bestuur werd in februari van dit jaar geïnstalleerd door de ex-minister van AW&J, Rishma Kuldipsingh, voor een periode van 5 jaar. Krachtens artikel 11 van de Wet Arbeidsbescherming Gezin heeft het fonds tot taak het zorgdragen voor doorbetaling van loon in verband met de toekenning aan werknemer van zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof. Naast de dagelijkse leiding behoort ook het beheer en het toezicht op de uitvoering van de taakstelling van het Fonds tot de taken.

Mac Andrew twijfelt niet aan de bekwaamheid van Mangal. De werving en selectie van een geschikte manager werd gedaan door het FVO-bestuur dat onder leiding is van Meena Kandhai- Ramai. Mangal bedankte het FVO-bestuur en Mac Andrew voor het gestelde vertrouwen in haar en benadrukte haar nieuwe uitdaging aan te gaan in volle vertrouwen. De financiering van het betaald verlof voor deze groep, is een groot obstakel voor het opstarten van het fonds.

Ingevolge de Wet Arbeidsbescherming Gezin is iedere werknemer en werkgever verplicht de betaling te doen van een bijdrage gelijk aan 1% van het brutoloon aan het fonds. De werknemersbijdrage is maximaal 50% en de werkgeversbijdrage minimaal 50%. De afdrachten dienen maandelijks worden voldaan aan het fonds. In de komende weken zal er worden gewerkt op de structurering van de contributie, waardoor deze kan worden geïnd.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box