GOED OPGEKOMEN VHP RESSORT VERGADERING NIEUW-AMSTERDAM

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Op zaterdagavond 9 november heeft de VHP een ressortvergadering gehouden te Nieuw-Amsterdam, waarbij verschillende sprekers het woord hebben gevoerd, onder andere VHP voorzitter Chan Santokhi.  De opkomst was overweldigend, het goed opgekomen publiek van dat ressort heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging.

De stroomtoevoer was voor ongeveer 45 minuten stopgezet, maar dat heeft de pret niet mogen drukken want ook daarmee is er rekening gehouden. Er is toen een stroom generator ingezet.

De verschillende sprekers hebben diverse problemen aangekaart, waaronder de leefomstandigheden, veiligheid, hangjongeren, drop-outs, de enorme staatsschulden, het onderwijs, jongeren met mastersopleiding hebben geen werk, slechte infrastuur, etc., slechte gezondheidszorg, babyvoeding subsidie weggehaald. Deze regering kent geen productie, in plaats van dat de regering de productie in de landbouw en veeteelt stimuleert, importeert deze regering eieren.  

Volgens de sprekers is de NDP niet meer gewild, de paarse partij zorgt alleen maar voor achteruitgang, ellende en armoede. Vanuit de NDP is er geen liefde, rechtvaardiging en vooruitgang. Als er vanuit de paarse partij liefde was, dan had ze de wijziging van de wet op de staatsschuld niet goedgekeurd.  

Hoofdbestuurslid Sidiq Moertabat gaf aan dat de Javaanse bevolking zich massaal aansluit bij de VHP. De geweldige opkomst van het Ressort Nw-Amsterdam getuigt het feit dat Commewijne vastberaden is om meer dan 2 zetels binnen te halen voor de Orange Movement. Volgens Sidik Moertabat heeft de eenheidsbundeling binnen de VHP allang plaatsgevonden. Niet slechts een bundeling voor een bepaalde etnische groep, maar een bundeling voor ala Sranan man zonder onderscheid te maken in ras, geloof, kleur en etniciteit. We gaan het samen moeten doen om Suriname te redden.

VHP voorzitter Chan Santokhi benadrukte om de eenheid binnen de partij te bewaren omdat er slechts één doel is, namelijk, ons geliefd land Suriname te redden. De VHP heeft gestreden tegen de afschaffing van het leenplafond, de partij heeft alle middelen ingezet om de wijziging te stoppen. Het is duidelijk dat de leningen niet zullen worden ingezet voor de ontwikkeling maar voor andere doeleinden.

De minister van financiën heeft een strafbaar feit begaan, daarom heeft de VHP aangifte gedaan ter bescherming van het volk tegen armoede. De afschaffing van deze wet zal maken dat de koers weer zal stijgen. De VHP heeft naar aanleiding hiervan internationale instellingen medegedeeld wat er speelt. Het goede nieuws is dat de instanties niet langer gewillig zijn te lenen aan deze regering.

De VHP waarschuwt voor de kasreserves bij de banken. De voorzitter roept op dat het volk elkaar informeert over alle onrecht door deze regering. Het verhaal van het Israëlisch bedrijf LR, zal dezelfde uitkomst hebben als de cassavefabriek. Het geld zal verdwijnen in zakken van bepaalde mensen.

De VHP is al bezig met goedkope leningen en stukken grond voor de jongeren. Er komt registratie van werklozen en zal werkgelegenheid gecreëerd worden met een overgangstoelage, onder voorwaarde dat zij getraind worden. Tegelijkertijd zullen investeerders worden aangetrokken, dit kan alleen door een regering met vertrouwen, dus een VHP regering.

Voorzitter Chan Santokhi, verwelkomde basja Stuart van Palumeu op het podium. Twee weken terug heeft de VHP de bewoners van Tepoe, een ATV voertuig gedoneerd. Op Palumeu is er gezorgd voor materiaal en gereedschappen voor het herstel van een guesthouse. Basja Stuart riep eenieder op, in het bijzonder de inheemsen, zich in te zetten voor de VHP. Hij bedankte de voorzitter en de VHP voor alle steun en hulp. Voorzitter Santokhi benadrukte dat de oplossingen duurzaam moeten zijn en het kunnen scheppen van werkgelegenheid zowel in de kust als in het binnenland.

Volgens de VHP voorzitter heeft Nw- Amsterdam grote potentie. Het is onze plicht om Nw-Amsterdam te redden met vooral het agrarische beleid. De jongeren trainen voor de landbouw, veeteelt, visserij, toerisme en handel. En zal goedkoop kapitaal beschikbaar worden gesteld.

Volgens de VHP voorzitter zou er een 2e ringweg via een brug tussen Leonsbrug en Nw- Amsterdam gebouwd worden voor de infrastructuur van Commewijne. Dit project is gestopt door deze regering. Als de VHP aan de macht komt zal de brug gebouwd worden. Er veel hoop is, er komen betere tijden.

PERSBERICHT|VHP