GREEN BORNE INTRODUCEERT EFFICIËNTERE ECOMETHOD VOOR DE SURINAAMSE RIJSTBOUW.

“Ondanks de grote economische uitdagingen die in het voorschiet liggen geloven wij als agrarisch bedrijf de komende jaren stappen vooruit te zullen maken met onze innovatieve landbouwmethodes”, aldus Ken Doorson Managing director van Green Borne NV.

“Wij hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie gestopt in het uitdragen en realiseren van onze visie omtrent het verduurzamen van de rijstteelt met moderne technologie.”

Dat is ook niet onopgemerkt gebleven want Green Wings, een kennis instituut verbonden aan Green Borne NV, ontving  in 2017 een grand van de Inter American development Bank om precisielandbouw in de rijsteelt verder te onderzoeken.
Bij precisielandbouw krijgen planten met behulp van technologie heel precies afgestemt de behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals Landbouwdrones en remote sensoren.

Wat in 2014 begon als een bescheiden  onderzoek naar electrostatische sproeisystemen aan landbouwvliegtuigen en het bemesten van rijst met nutrienten via het blad, is uitgegroeid tot een innovatief agrarisch bedrijf dat diensten levert op het gebied van bladbemesting op maat en het besproeien van landbouwgewassen met drones.

“Het is onvermijdelijk dat wij als rijst producerend land moeten gaan vergroenen. De enorme ureum afgifte aan de bodem vernietigt onze bodemstructuur en vervuilt ons grondwater. Het drukt een zware stempel op onze  biodiversiteit en het milieu”.

De Europese Commissie heeft een Europese Klimaatwet ingediend die zal worden behandeld in Maart 2021. Deze wet is bedoeld om een klimaatneutraal beleid te voeren. Wij moeten ons als landbouwsector gaan voorbereiden op de nieuwe wetgeving. In deze wet wordt een carbon border adjustment mechanism opgenomen. Dit is een heffingsmaatregel o.a. voor importproducten op basis van hun koolstofintensiteit. Om onze export van rijst te kunnen waarborgen of vergroten zullen we op deze citeria moeten gaan anticiperen.

Gegeven dit feit introduceert GreenBorne NV de EcoMethod. Deze methode is ontwikkeld door het Belgische bedrijf BMS micronutrients, die door Green Borne wordt vertegenwoordigd in Suriname. De EcoMethod is een bemestingsmethode die dankzij efficiënte bladbemesting de behoefte aan bodemmeststoffen reduceert en daardoor de CO2-uitstoot in de atmosfeer vermindert. Het doel is om te zorgen voor een kwalitatief hoofdwaardig landbouw product en tegelijkertijd een significante vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren.

Green Borne NV zal de de komende jaren blijven innoveren in de rijstteelt. “Momenteel zijn wij in een onderzoeksfase bezig om de landbouwvliegtuigen efficienter en schoner te laten vliegen en de operationele kosten  drastisch terug te brengen. Met de nodige investering en medewerking van diverse stakeholders kunnen wij dat op zeer korte termijn realiseren”, aldus Ken Doorson.

UNITEDNEWS

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box