IDB EN WERELDBANK | 41.3% SURINAAMSE BEVOLKING MULTIDIMENSIONAAL ARM

Armoede in Suriname | Foto bron: VHP Nederland.

In 2022 was 41,3 procent van de bevolking multidimensionaal, dus op meerdere vlakken, arm.

De belangrijkste oorzaken van deze multidimensionale armoede zijn chronische ziekte, handicap, laag onderwijs en lage ICT-vaardigheden (van gezinshoofden), en gebrek aan ziektekostenverzekering. Zowel de multidimensionale als de consumptiearmoede is aanzienlijk hoger in het binnenland, blijkt uit een enquête die vorig jaar in Suriname is gehouden door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbank. De enquête ‘Suriname Survey of Living Conditions 2022’ (Onderzoek naar leefomstandigheden 2022) belicht de dimensies van armoede in Suriname.

Het onderzoek biedt volgens de twee instanties nieuwe perspectieven voor het nemen van beleidsbesluiten voor Suriname, gebaseerd op betrouwbare gegevens. De resultaten van het dataonderzoek naar de leefomstandigheden van huishoudens in het land zijn gisteren officieel gepresenteerd in het Assuria Event Center. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, zegt aan UnitedNews dat de resultaten zullen worden meegenomen in beleidsmaatregelen die de regering zal treffen.

Uit de cijfers blijkt dat armere huishoudens aanzienlijk minder vaak toegang hebben tot een particuliere ziektekostenverzekering en een bankrekening.

Ook komt naar voren dat volwassenen in armere huishoudens lager opgeleid zijn, aanzienlijk minder kans hebben op de arbeidsmarkt en vaker werkloos zijn. Ook blijkt dat armen een relatief groot deel van hun inkomen besteden aan voedsel. Niettemin geeft een groot deel van de bevolking, dat valt onder de twintig procent armste burgers die te maken hebben met consumptiearmoede en in het binnenland aan, dat zij één of meer vormen van voedselonzekerheid ondervinden.

Bij de groep die valt onder de tien procent armste ligt dit aandeel bijna negen op tien. “Het geschatte aandeel armen is hoger als de bescheiden armoedegrens van de IDB voor Suriname (21,6 procent) of de armoedegrens voor de hogere middeninkomens van de Wereldbank (18,9 procent) wordt toegepast”, aldus het onderzoek.

Het belang van actuele, betrouwbare data die kunnen worden gebruikt bij het nemen van beleidsbeslissingen wordt onderschreven door minister Raghoebarsing, die na de presentatie de Ware Tijd kort te woord stond. Hij zegt dat de regering de gegevens met het parlement zal delen. Het is de bedoeling om het beleid dat is gericht op bestrijding van armoede en verbetering van de leefomstandigheden van de burgers te ‘fine-tunen’, door gebruik te maken van de nu beschikbare data.

Raghoebarsing: “De resultaten zijn erg belangrijk. Ze geven het belang van onderwijs aan, -maar dat wisten we altijd al- maar ook het belang van basisgezondheidszorg. Er zijn heel goede conclusies waarmee we geweldig werk kunnen doen. Het is erg goed dat we dit hebben gedaan.” Hij voegt eraan toe dat de data “beslist meegaan” bij de verdere formulering en uitvoering van het sociale beleid van het kabinet.

“Data zijn van groot belang voor beleidsmakers en spelen een cruciale rol bij geïnformeerde besluitvorming. Wij geloven dat de gezamenlijke inspanningen Van de IDB en de Wereldbank voor de Suriname Survey of Living Conditions 2022 zal bijdragen aan het verbeteren van het leven van de burgers in Suriname”, aldus Adriana La Valley, vertegenwoordiger van de bank in Suriname.

De enquête werd afgenomen middels een representatieve steekproef bij 7.713 mensen uit 2.540 huishoudens. Ook in het binnenland is informatie verzameld. Het onderzoek werd ontworpen ter ondersteuning van zowel armoedeanalyse als beleidsplanning. Het ontwerp en de uitvoering ervan zijn betaald door de IDB. De twee instituten zullen samen de gegevens verder analyseren om de eerste bevindingen te produceren.

Tijdens de presentatie benadrukten vertegenwoordigers van de IDB en de Wereldbank, maar ook Rosita Woodly-Sobhie van de Commissie Armoedegrens onderstreepte de waarde van data als basis voor het maken van beleid. De teams presenteerden voorlopige analyses over leefomstandigheden van mensen in het hele land.

De presentatie bood voorlopige indicatoren die zijn afgeleid van het onderzoek, die volgens de Wereldbank en de IDB, van waarde kunnen zijn bij het ontwikkelen van meer doelgerichte overheidsinterventies ter ondersteuning van het Surinaamse volk. “Het belang van het meten van leefomstandigheden en het delen van de gegevens kan niet genoeg worden benadrukt.

Enquêtes zoals deze ondersteunen het mandaat van de Wereldbank: een leefbare planeet zonder armoede. Het delen van gegevens biedt een basis voor het formuleren en implementeren van empirisch onderbouwd beleid en interventies, die uiteindelijk ten goede zullen komen aan de meest kwetsbaren in Suriname”, zei Diletta Doretti, vertegenwoordiger van de Wereldbank voor Suriname en Guyana.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box