INHEEMSEN WILLEN GEEN PROSTITUTIE, DRUGS EN LANDVERLIES MEER IN HUN WOONGEBIED

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

“Menselijke relaties en culturele tradities worden uitgehold. Alcoholisme, prostitutie, drugsmisbruik en armoede verspreiden zich naarmate de traditionele cultuur van de samenleving verloren gaat.”

Dit werd aan de vooravond van de Internationale Dag der Inheemse Volken voorgelegd aan Laudemar Aguiar, de ambassadeur van Brazilië in Paramaribo, door een groep inheemsen. De mensen, overwegend uit de Wajana-stam, overhandigden een petitie aan Aguiar om onder andere hun misnoegen te uiten over het bandeloos gedrag dat ook door een grote groep Brazilianen in het binnenland van Suriname aan de dag wordt gelegd.

In de petitie wordt verder gesteld dat de plannen van de Braziliaanse regering om een uitgestrekt gebied in de Amazone te ontbossen, ten behoeve van de industrialisatie, de inheemsen in Suriname zorgen baart.

“Nationale regeringen en multinationale ondernemingen dringen leefgebieden van ons binnen, kapitalisten kappen de bossen kaal waarvan de mensen afhankelijk zijn voor voedsel en onderdak, zij vervuilen de lucht die wij moeten inademen en vergiftigen het water dat wij moeten drinken”, zegt Jupta Ioewaki. Zij is woordvoerster van de Wajana’s die bij het ambassadegebouw van Brazilië hun misnoegen met Aguiar deelden.

De ambassadeur was vriendelijk tegenover de verhitte menigte en nam ook hun petitie in ontvangt. Hij wees hen er wel op dat het geenszins de bedoeling is dat het tribaal woongebied van de inheemsen in Brazilië afgepakt en vernietigd wordt.

“Het recht van de inheemse groepen en de grondenrechten van de inheemsen zijn vervat in onze eigen Grondwet van 1988”, zegt ambassadeur Aguiar. “Ik wil corrigeren wat is opgelezen uit de petitie. President Bolsonaro gaf specifiek aan dat afgebakende inheemse gronden in Brazilië onaangeroerd moeten blijven. Dit waren zijn woorden en dit is ook het woord van mijn regering”, aldus ambassadeur Aguiar.

UNITEDNEWS