INZAGE GEHEIME REKENINGEN KABINET PRESIDENT TER DISCUSSIE

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Toegang informatie geheime rekeningen van de president onderwerp van discussie.

De post Geheime Rekeningen van het Kabinet van de President is een brandend vraagstuk binnen de nieuwe wet Rekenkamer Suriname. Volgens de nieuwe wet moet de Rekenkamer toegang hebben tot alle informatie aangaande de staatsmiddelen en zal er ook een antwoord gevonden moeten worden met betrekking tot de geheime rekeningen van de president. Daar kan Jennifer Geerlings-Simons (NDP), mede-indiener van het initiatiefvoorstel, zich helemaal in terugvinden.

De geheime rekeningen komen voor op de staatsbegroting, maar zonder toelichting. Volgens Geerlings-Simons is het niet nodig de status van de geheime rekeningen op te heffen, maar zij vraagt wel dat tenminste ingekeken mag worden door enkele sleutelfiguren van controle-instituten.

 “Het voorstel dat ik heb is om ook dat transparant te maken zodat het niet zo onduidelijk is zoals het nu in de begrotingen voorkomt. Want dan kan De Nationale Assemblee samen met de regering beslissen om een redelijk bedrag als geheime rekening afspraken af te geven. Niet te groot, niet te veel”, zegt de indiener van het initiatiefvoorstel.

Haar voorstel is dat de voorzitter van de Rekenkamer en bepaalde functionarissen verbonden aan De Nationale Assemblee (DNA) tot op een zekere hoogte mogen weten hoe de geheime rekeningen in elkaar zitten. “Het gaat erom, in die gevallen, dat die uitgave niet in het openbaar besproken kan worden, maar dat ze wel kunnen worden ingezien door de controlerende organen.

“Er zijn ook uitgaven waarvan we zien in de wereld, en ik denk ook in Suriname, dat je daarvan geen duidelijk verslag kan geven, omdat het openbaar wordt gemaakt en dat kan je de veiligheid in gevaar brengen”, zegt zij over de gevoeligheid van de geheime rekeningen.

Het betreft meestal gelden ten behoeve van de staatsveiligheid zoals de aankoop van wapens.

“Ik vind dat we even daarnaar moeten kijken, en misschien ook kijken hoe andere landen dat vraagstuk oplossen, en dat we daarover een duidelijke bepaling zetten in de wet.”

UNITEDNEWS