LAATSTE ADVIEZEN ALVORENS U GAAT STEMMEN:

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

United News moedigt alle stemgerechtigden in Suriname aan om op maandag 25 mei 2020 de burgerplicht te vervullen. De Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen vormen de basis waarop de democratie in Suriname gestoeld is.

Hier enkele essentiële tips waarmee u, als stemgerechtigde, zeker rekening zal moeten houden:

  • Uw gezondheid is op de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid. Doet u alles wat noodzakelijk is om de kans op besmetting met COVID-19 te voorkomen, waaronder ontsmetting van de handen en het in acht nemen van de social distancing (2 meter). Raak uw gezicht ook niet aan.
  • Nuttig geen alcohol voordat u naar het stembureau gaat. Zorg er in ieder geval voor dat u geen dronken indruk maakt.
  • Er is geen reden om met wapens dan wel voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden naar het stembureau te gaan.
  • Neem zowel uw oproepingskaart als identiteitskaart mee naar het stemvbureau.
  • U mag zich ook identificeren met een geldig rijbewijs of paspoort indien u geen identiteitskaart bij de hand hebt.
  • Het fotograferen van uw stembiljet is strafbaar.

Hoe brengt u uw stem uit?

Van het stembureaupersoneel ontvangt u 2 stembiljetten.

Het blauw stembiljet is voor de verkiezing voor leden van De Nationale Assemblee (DNA) en het wit stembiljet is voor het kiezen van leden voor de ressortraden. U stemt dus twee keren.

Op het blauw stembiljet kleurt u slechts één vakje met het rode potlood. U mag niet voor meerdere kandidaten stemmen, en ook niet voor meerdere politieke partijen. Indien u toch meerdere hokjes kleurt zal het stembiljet ongeldig zijn. Uw stem telt dus niet mee en is hiermee verloren gegaan.

Op het wit stembiljet heeft u wat meer ruimte om te kiezen wie vertegenwoordigd mag zijn in de ressortraad van uw district.

U mag meer dan één vakje van uw favoriete politieke partij kleuren. U mag ook vakjes van andere politieke partijen kleuren.

Let u daarbij wel op het maximaal aantal vakjes dat gekleurd mag worden per district. Dit is aangegeven op het stembiljet.

Disciplinair stemmen betekent dat u alle vakjes kleurt van uw favoriete politieke partij.

Indien u ook wenst te stemmen op een kandidaat of meerdere kandidaten van andere politieke partijen, zal u extra rekening moeten houden met het maximaal aantal zoals dit is aangegeven op uw stembiljet. Dit betekent dat u een vakje of meerdere niet zou kunnen kleuren van uw favoriete partij. Het is dus NIET mogelijk om alle vakjes van u eigen politieke partij te kleuren en daarnaast ook één of meerdere van andere partijen. U zal moeten compenseren.

SUCCES!

UNITEDNEWS