MALVERSATIES CENTRALE BANK EN SPSB GAAN NIET IN DOOFPOT

De vermeende malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) verdwijnen niet in de doofpot.

Procureur-Generaal Roy Baidjnath Panday treft voorbereidingen om nogmaals een vordering voor het in staat van beschuldiging stellen van de voormalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in te dienen bij De Nationale Assemblee (DNA). De vorige vordering werd enkele dagen vóór de verkiezingen van 25 mei behandeld en afgewezen door de NDP-geleide coalitie. Nu er een wisseling van de wacht is gekomen in DNA, waarbij de NDP in de minderheid verkeerd, is de kans groot dat DNA deze keer wel goedkeuring zal geven voor de vervolging van Hoefdraad.

Het wachten is op de afwikkeling van het eerste verzoek.

Hoewel DNA op 19 mei het verzoek van de pg afwees, is dit formeel nog niet medegedeeld aan het Parket. Baidjnath Panday zegt met de leiding van het parlement contact te zullen leggen om hierover geïnformeerd te worden. Aan de hand daarvan zal bepaald worden wat het traject zal zijn om opnieuw een vordering in te dienen.

Alle verdachten in deze zaak zijn reeds door het OM in verzekering gesteld, met uitzondering van Hoefdraad. Die geniet politieke immuniteit dankzij het besluit van DNA.

Zoals de zaken er nu voorstaan is het zo goed als zeker dat de pg zal blijven beuken op een strafrechtelijk onderzoek tegen Hoefdraad voor zijn mogelijke betrokkenheid bij malafide transacties waarbij de Staat Suriname voor honderden miljoenen zou zijn opgelicht.

De procureur-generaal maakt ook de dossiers klaar voor een strafrechtelijk onderzoek naar het oneigenlijk aanwenden van tegoeden van de commerciële banken bij De CBvS. Verder wordt het proces opgestart voor onderzoek naar miljoenen die eveneens zijn verdwenen bij de SPSB. “Zoals u weet zijn er meer onderzoeken. Eén daarvan regardeert de Centrale Bank met betrekking tot het kasreserveonderzoek. Op 13 juli van het jaar 2019 heeft de president gevraagd om een onderzoek te doen bij de Surinaamse Postspaarbank. Het ligt vervolgens op de weg van het Openbaar Ministerie om met het verkregen resultaat van de CLAD verder te arbeiden en aan het licht te brengen waar er onrechtmatigheden, zeg maar voor mij part strafbare handelingen, zich hebben voltrokken, om die verder uit te zoeken en voldoende materiaal te vinden waaruit kan worden geconcludeerd tot een al dan niet vervolgen van zij die daarvoor verantwoordelijk moeten worden gehouden”,

Aldus de hoogste vervolgingsambtenaar van Suriname.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box