MASTERCLASS: ‘BUILDING COMPLIANCE CULTURE IN THE CASINOS AND GAMING SECTOR’, DOOR MR. ADDIS PENEUX-WATERBERG AMLCA

TABTO Group NV* organiseert voor de tweede keer ‘Het Nationaal Compliance Congres’ van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022), met als thema “Compliance Readiness”. Tijdens NCC 2022 wordt nader inzicht verschaft over de waarschijnlijke aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector om haar inspanningen in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering, financiering van massavernietigingswapens (proliferatie) en corruptie.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres met de diverse stakeholders in de publieke- en private sector zal bijdragen in deze strijd.

Dreigingen Casinos and Gaming Sector

In het NRA rapport komt naar voren dat het witwassen van gelden, corruptie, belastingontduiking en drugshandel als belangrijkste dreigingen zijn geidentificeerd in de Casinos and Gaming sector. Doordat casino’s ‘ge-derisked’ zijn door Banken, uit hoofde van hun stringent Compliance beleid vanwege Correspondent bankrelaties, is het risico op het misbruiken van casino’s voor het witwassen van gelden vergroot omdat de financiële stromen onzichtbaar zijn geworden voor AML/CFT controlerende instanties. Hoe kunnen de financiële stromen onder de huidige omstandigheden toch nog zichtbaar worden? Aan welke Compliance richtlijnen zou de casino en gaming sector moeten voldoen? Wat is de rol van de Gaming Board in het transformatieproces om een Compliance cultuur te bewerkstelligen? Mr. Addis Peneux-Waterberg AMLCA gaat in de Masterclass hier verder hierop in. 

Mr. Addis Peneux-Waterberg AMLCA

Addis Peneux-Waterberg is sinds haar benoeming als Directeur van de Gaming Board hard aan het werk om de Gaming sector Compliant te krijgen en om hen op te trekken naar internationale standaarden. De bevindingen in het NRA rapport, die eveneens FATF aanbevelingen zijn, ten aanzien van deze sector zijn verwerkt in drie conceptwetten, die reeds zijn ingediend en momenteel in behandeling zijn. De hoop is dat wanneer deze sector Compliant wordt, de onboarding in het formele financiële circuit kan plaatsvinden en daarmee financiële stromen transparant zullen worden.

Registratie

Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via www.ncc2022.tabtogroup.com. Klik hier voor het programma.

Menselijke intelligentie blijft de sleutel tot versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.

*TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) biedt vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten, notarissen) en overige belanghebbende bedrijven om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot de wet- en regelgeving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering  (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID).

Advertorial|Tabtogroup

 

Facebook Comments Box