GROOTSCHALIGE PRODUCTIE EXOTISCHE OLIEN NIET ZO MAKKELIJK ALS GEDACHT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

FOTO|Ruud Souverein, directeur van Natural Bio Products Suriname

Suriname kan op termijn USD 2,5 miljard verdienen met de export van exotische oliën.

Het gaat hierbij om olie vervaardigd uit onder andere awara, krappa en maripa. De productie zal dan wel op industrieel niveau aangepakt moeten worden. Volgens de universiteit van Berkeley, in de Verenigde Staten, heeft Suriname de potentie om zowel de productie als de geprojecteerde inkomsten te halen. De gezaghebbende universiteit deed eerst onderzoek in het binnenland van Suriname om tot die conclusie te komen. Volgens het rapport kunnen er ook 40.000 banen gecreëerd worden als het project goed wordt aangepakt. Bij het eventueel opstarten van een industrie kunnen de dorpsgemeenschappen het agrarische gedeelte alsook de productie van ruwe olie op zich nemen.

In tegenstelling dan wat eerder is gesteld, twijfelt Ruud Souverein, directeur van Natural Bio Products Suriname (NBPS), aan de enorme banenschepping zoals dat door de Universiteit van Berkeley is gepresenteerd. Zijn bedrijf voert zelfs enkele pilotprojecten uit en de inschatting is dat er inderdaad potentie is de productie van exotische oliën, maar de resultaten zoals die door het onderzoeksrapport van Berkeley zijn geprognotiseerd zijn makkelijk gezegd dan gedaan . “Omdat naar mijn mening te weinig rekening is gehouden met de culturele en sociaaleconomische situatie in Suriname. Als we met een ontwikkeling in deze duurzame industrie maar 500-1000 banen in het binnenland zouden kunnen creëren dan is het een inspanning dubbel en dwars waard”, zegt Souverein. “ Ik heb in bepaalde van onze projecten gezien wat slechts 20 goede banen in een bepaalde rurale gemeenschap kunnen betekenen.”

UNITEDNEWS