NAARMATE GASRESERVES IN SURINAME EN GUYANA TOENEMEN, NADERT ZELFSTANDIGE ONTWIKKELING

Foto: Het Petronas FLNG-Schip, PFLNG SatuBron: OilNow.gy

Suriname en Guyana beschikken over enorme aardgasreserves in het Suriname-Guyana bekken. In totaal gaat het om een duizelingwekkende 29,5 biljoen kubieke meter aardgas.

ExxonMobil, operator van het Stabroek-blok voor de kust van Guyana, schat dat maar liefst 17 biljoen kubieke meter van de 11 miljard vaten olie-equivalent die het ontdekte, uit aardgas bestaat. Voor Suriname schat Wood Mackenzie de ontdekte olievoorraad op meer dan 2,4 miljard vaten en de aardgasreserves op 12,5 biljoen kubieke meter. Aardgas vertegenwoordigt daarmee 48% van de Surinaamse vondsten, een hoger aandeel dan de 28% aardgas voor de kust van Guyana.

De vraag is nu: wie zal als eerste in het bekken een zelfstandige gasontwikkeling opzetten, Guyana of Suriname? Tot dusver zijn alleen olieprojecten aangekondigd. ExxonMobil heeft zes olieprojecten in het Stabroek-blok goedgekeurd, waarvan er in april drie zo’n 625.000 vaten per dag produceerden. De drie extra projecten die tegen 2027 operationeel worden, zullen naar verwachting zo’n 750.000 vaten per dag toevoegen, waarmee de productie op meer dan 1,3 miljoen vaten per dag komt. ExxonMobil kan dit cijfer zelfs nog verder opkrikken door optimalisatiestrategieën na te streven.

In Suriname kondigde TotalEnergies aan dat het zijn eerste olieontwikkeling in Blok 58 zal uitvoeren. Het bedrijf identificeerde twee grote velden waaruit 700 miljoen vaten olie gehaald zullen worden. De eerste olieproductie uit dit project wordt verwacht in 2028, met een productiesnelheid van ongeveer 200.000 vaten per dag.

Ook in Suriname zijn aanzienlijke gasvolumes ontdekt in Blok 58 en Blok 52. Begin dit jaar ondertekende Suriname een intentieverklaring met de Blok 52-partners Petronas en ExxonMobil om gasontwikkeling te stimuleren.

Rystad Energy, een Noorse analistenfirma, stelt dat een tienjarige belastingverlaging voor de Blok 52-partners cruciaal zou zijn om de haalbaarheid van gasproductie te evalueren en mogelijk Suriname’s eerste aardgasproductie in 2031 te realiseren.

De intentieverklaring schetst het kader voor gasontwikkeling in Blok 52 en baant de weg voor verdere onderhandelingen. Petronas overweegt een drijvende vloeibaar aardgasproject (LNG) voor Suriname. Volgens Luiz Hayum, Principal Upstream Research Analyst bij Wood Mackenzie, zouden de gasreserves in Blok 52 een drijvende LNG-ontwikkeling voor gasvolumes van ongeveer 2 biljoen kubieke meter kunnen ondersteunen.

Aan Guyanese zijde start ExxonMobil met Gas-to-Energy, een project voor geassocieerde gasontwikkeling. Dit project gebruikt aardgas van het Liza-veld, dat momenteel olie produceert. Gas-to-Energy is een samenwerking met de Guyanese overheid om gas voornamelijk te gebruiken voor binnenlandse elektriciteitsopwekking. De overheid wil ook de aardgasvloeistof commercialiseren voor export naar verschillende landen in de regio, waaronder de CARICOM, de Dominicaanse Republiek en Noord-Brazilië.

Voor wat betreft een zelfstandige gasontwikkeling, heeft Alistair Routledge, president van ExxonMobil Guyana, aangegeven dat gasproductie op het Stabroek-blok mogelijk in 2029 of 2030 kan beginnen. Het meest waarschijnlijke doelwit hiervoor is het Haimara-veld, ontdekt in 2019. ExxonMobil boorde in 2023 de Haimara-2 beoordelingsboring, maar kondigde geen ontdekking van extra reserves aan. De plannen van het bedrijf om in de toekomst extra beoordelingsboringen uit te voeren bij het Haimara-veld wijzen echter wel op potentie voor gasontwikkeling.

Naast afzonderlijke ontwikkelingen is er ook ruimte voor gezamenlijke gaswinning door Guyana en Suriname. Toen Guyana zijn wetgeving op het gebied van olie herzag, werd een ‘unitiseringsclausule’ opgenomen. Deze clausule zou onder andere samenwerking tussen de twee landen voor gasontwikkeling mogelijk maken. Omdat een groot deel van het voor de kust van Guyana ontdekte gas zich aan de oostzijde van het Stabroek-blok bevindt, vlakbij de grens met de gasrijke blokken 58 en 52 van Suriname, hebben er gesprekken plaatsgevonden. Exxon ziet ook schaalvoordelen in grensoverschrijdende samenwerking, maar hierover is nog geen besluit genomen.

REGIO

GERELATEERD AAN: SURINAME ZET VAART ACHTER GASONTWIKKELING MET BELASTINGVOORDEEL VOOR BLOCK 52

Facebook Comments Box