NIEUWE DATA BEVESTIGEN: HITTEGOLVEN VAN 40 GRADEN KOMEN ERAAN IN BRAZILE, WEST-AZIE EN DE MIDDENLANDSE ZEE

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Hittegolven zijn sinds de jaren vijftig in bijna elk deel van de wereld in lengte en frequentie toegenomen. Dat bewijst de eerste studie die het probleem op regionaal niveau bekijkt. Een andere studie toont ondertussen hoe – als we de huidige koers blijven varen – temperaturen van 40 graden of meer tegen 2050 om de paar jaar zullen voorvallen.

Uit de eerste studie blijkt dat de escalatie in hittegolven over de hele planeet varieert. De Amazone, het noordoosten van Brazilië, West-Azië (inclusief delen van het subcontinent en Centraal-Azië) en de Middellandse Zee maken allemaal een snellere verandering door dan bijvoorbeeld Zuid-Australië en het noorden van Azië. De enige bewoonde regio waar hittegolven niet lijken toe te nemen, is in het midden van de Verenigde Staten.

De studie vond een duidelijk stijgende trend in het totale aantal hittegolfdagen binnen en tussen regio’s, en de auteurs stelden vast dat hittegolven de afgelopen 70 jaar langer werden. De enige maatstaf voor hittegolven die niet op wereldschaal is toegenomen, is de gemiddelde intensiteit, dat is de gemiddelde temperatuur over alle hittegolven per seizoen. De enige plaatsen waar dat toenam waren Zuid-Australië en delen van Afrika en Zuid-Amerika.

De kans dat we ook in Europa met dodelijke temperaturen van 40 graden Celsius te maken krijgen, ‘versnelt snel’ als gevolg van de klimaatcrisis

Maar het onderzoek onderzocht ook cumulatieve warmte – of cumulatieve intensiteit -, die inschat hoeveel extra warmte er was tijdens hittegolven boven de traditionele drempel die voor een hittegolf wordt gehanteerd. Die hoeveelheid cumulatieve intensiteit over hittegolfseizoenen bleek over de hele planeet en gedurende de decennia te zijn toegenomen.

De gemiddelde stijging per decennium lag tussen 1 en 4,5 graden Celsius, maar op sommige plaatsen – het Midden-Oosten en delen van Afrika en Zuid-Amerika – lag die dichter bij 10 graden Celsius.

Of: de afgelopen 70 jaar zijn er niet alleen meer en langere hittegolven geweest wereldwijd, ze zijn ook warmer geworden.

Hittegolf in Londen

Een andere studie, van het Britse Met Office in Hadley, werpt licht over we steeds vaker met extreme hitte zullen worden geconfronteerd.

In het ergste geval zou in het VK elke 3,5 jaar de 40 graden worden bereikt.

De kans dat we ook bij ons met dodelijke temperaturen van 40 graden Celsius te maken krijgen, ‘versnelt snel’ als gevolg van de klimaatcrisis, hebben de wetenschappers ontdekt. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n verschroeiende hitte tegen het einde van de eeuw regelmatig zou kunnen voorkomen, tenzij de CO2-uitstoot tot nul wordt teruggebracht.

Door de wereldwijde opwarming zijn hittegolven nu al 30 keer waarschijnlijker geworden.

Tot voor kort gold dat eens in de paar eeuwen een maximum van 40 graden Celsius voorkwam in onze contreien. Maar dat zou elke 15 jaar zijn in een scenario met gemiddelde emissies, waarin de uitstoot van broeikasgassen wordt verlaagd, maar niet genoeg om te voldoen aan de limieten van 1,5 of 2 graden celsius die door landen zijn overeengekomen in de klimaatovereenkomst van Parijs in 2015.

Hittegolf in Malaga, strand

In het ergste geval, met emissies die de trend van de afgelopen decennia ongecontroleerd voortzetten, zou in het VK elke 3,5 jaar de 40 graden worden bereikt. Bij ons liggen de gemiddelde temperaturen nog iets hoger, dus zou dat nog vaker gebeuren.

De nieuwe analyse volgt op onderzoek uit 2019 dat hetzelfde scenario met gemiddelde emissies gebruikte om aan te geven dat Londen tegen 2050 hetzelfde klimaat zal hebben als Istanboel vanda.