ONDERNEMEN IN SURINAME ANNO 2018… CHALLENGING!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto|Directie Door Advisory: Charlene Soerodimedjo & Henri Behr

Alert zijn met de Focus op veerkracht!

Normaal gesproken betekent ondernemen dat je met en in je markt de uitdaging aangaat om het bedrijf te laten groeien en steeds weer de concurrentie een stapje voor zijn.

Sedert 2013 echter, zijn er in Suriname andere uitdagingen op het pad van de ondernemer/manager.

De financiële crisis en economische malaise blijven aanhouden en ondernemen vraagt vandaag de dag om alertheid en een sterke focus op veerkracht.

Een van de meer aansprekende uitdagingen als ondernemer is het kunnen creëren van nieuwe kansen. Dit begint met het verkrijgen van verdiept inzicht in de markt, je oriënteren op de wensen van de klant, in het functioneren van de concurrentie en inzicht verkrijgen in nieuwe producten en diensten binnen de eigen core-business om op tijd de product/dienst Life-Cycle bij te sturen.

Daarbij is een belangrijke externe rol weggelegd voor de overheid. Bij een goed functionerende overheid kan de onderneming zich focussen op haar strategische keuzes. Is er bijvoorbeeld voldoende transparantie, zodat de onderneming zich richten op de te verwachten impact van nieuwe beleidsmaatregelen.

Neem het al dan niet invoeren van de btw. Dat wil je als bedrijf op tijd weten, want de invoering van deze voor Suriname nieuwe belastingvorm zal grote gevolgen hebben.

Een ander voorbeeld betreft het nagenoeg continu verhogen van de kosten van de transportsector: Een dynamische en gezonde economie is gediend bij een voorspelbaar, transparant en prudent beleid.

Maar zo gauw een overheid het transportmiddel gaat beschouwen als een melkkoe om haar begrotingstekorten te helpen dekken, zal de kostenverhogende spiraal onbeheersbaar worden. Waarbij ieder bedrijf de nare effecten hiervan zal moeten opvangen.

DOOR Advisory staat met haar dienstverlening middenin het Surinaams bedrijfsleven en ondersteunt dagelijks meerdere ondernemers en managers met het oplossen van hun vraagstukken. Aangezien iedere opdracht begint met een in- depth onderzoek en het verkrijgen van gedetailleerd inzicht in de sector- en bedrijfsspecifieke situatie, is er inmiddels een schat aan praktijkvraagstukken die nader geanalyseerd zijn.

Om deze verder te verfijnen en te verdiepen, zal in de aanloop naar de United Business Fair (UBF) van 10 september a.s., een additioneel researchtraject worden opgestart, zodat tijdens de UCBF deze informatie met het grotere publiek kan worden gedeeld, tijdens het UCBF Seminar welke op 28 oktober zal plaatsvinden.

Enkele Topics die tijdens dit Business Fair Seminar aan de orde komen:

  1. Welke 5 Must-Do Investments zijn nodig voor Survival?
  2. Slim Ondernemen anno 2018… Hoe ziet dat voor uw bedrijf eruit? 
  3.  87% van Sterke bedrijven hebben: 7 Must-Have Principles & Values
  4. Overlevings Strategy: The 5 Most-Important Things to Let Go!
  5. What To Do with Your Top Professionals – 7 Key Steps
  6. How to Get an Improved Gross Profit Margin – In 6 Steps
  7. How to Gain – Keep – Grow and Excite Your Customers?

Registratie Seminaar: ubfseminar@door.sr