ONDUIDELIJKHEID OVER BELEGGING ALGEMEEN PENSIOENFONDS

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De afgelopen vijf jaar heeft het Algemeen Pensioenfonds SRD 145 miljoen binnengehaald bij premieplichtigen. Tijdens een openbare vergadering dinsdagavond, de eerste voor dit jaar, werd overigens onduidelijk hoe het fonds de opgehaalde middelen belegt. Op vragen van aanwezigen over het beleggingsbeleid bij het fonds en of er een bedrijfsplan is kwamen geen heldere antwoorden.

De Pensioenraad noch de directie van het Algemeen Pensioenfonds (AFP) gaven concrete antwoorden en draaiden steeds om de hete brein heen. De oppervlakkige antwoorden kwamen erop neer dat het AFP zich houdt aan de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname en dat de gelden op verschillende gebieden zijn belegd om het risico te spreiden. Onder andere is belegd door het aankopen van onroerend goed. Ook blijkt dat het voornoemd pensioenfonds tot nu toe geen jaarrekeningen heeft gepubliceerd waardoor belanghebbenden geen inzage hebben in de financiële cijfers.
Uit de gepresenteerde informatie kwam naar voren dat voor bijna SRD 24 miljoen in onroerend goed is geïnvesteerd. Echter werd ondanks aandringen van de aanwezigen geen specifieke informatie verstrekt in welk onroerend goed. Verder werd meegedeeld dat een deel van de middelen ook bij de commerciële banken is belegd. Bij De Surinaamse Bank SRD 23 miljoen, Finabank iets meer dan SRD 36 miljoen en bij Hakrinbank bijna SRD 20 miljoen. Tijdens de vergadering werd meegedeeld dat het AFP vooralsnog niet in vreemde valuta kan beleggen, omdat de huidige wet dat niet toelaat.

UNITEDNEWS