ONZEKERHEID BIJ SLM-PERSONEEL GROTER NA OPRICHTING NIEUWE MAATSCHAPPIJ

De onzekerheid onder de werknemers is nu groter dan het aan het het begin van de week was, toen we de directie om opheldering vroegen”, zo reageert voorzitter Steven Samson van de Bond van Personeel bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij BPSLM, op het plotselinge nieuws dat de SLM een nieuwe maatschappij heeft opgericht voor het verzelfstandigen van haar bedrijven. Volgens Samson was nadat het bericht viraal ging het niet meer te houden.

“Ik   en het bestuur zijn gebeld geworden. Iedereen wil weten wat er aan de hand is en wat de positie van de werknemers nu zal zijn. We hebben natuurlijk geen gepaste antwoorden kunnen geven omdat we zelf ook niet op de hoogte zijn. Het bondsbestuur zal zich snel beraden en we zullen op zeer kort termijn de leden bijeenroepen”, zegt Samson. 

SLM-directeur Paul de Haan heeft bevestigd hij met toestemming van de raad van Commissarissen bij de SLM een nieuwe Holding heeft opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.  De naam van de nieuwe maatschappij is ‘Flying On Trusted Wings’. De naam is een leus van de SLM die al enkele jaren wordt gebezigd.

“We kennen intussen de geheimzinnigheid van deze directie. Alles is geheimzinnig. Dit betekent dus dat de directie al lang op de hoogte is van wat er gaat gebeuren, zonder ons iets te zeggen. We hebben steeds gezegd dat de directie ons niet in alles hoeft te kennen maar laat ons wel weten waarmee je bezig bent, waar we naar toe gaan en wat ons te wachten staat. We zijn hiermee enorm verrast. Er is totaal geen transparantie”, zegt Samson. Hij wil de nieuwe situatie eerst intern bespreken met de leden voordat hij kan aangeven als deze stap mogelijk een goede is om het noodlijdend staatsbedrijf te redden. “We willen eerst antwoorden en daarbij is belangrijk de positie van de werknemers. Gaan ze hun baan behouden, welke maatregelen komen er en tal van andere zaken”, zegt Samson.

De nieuwe holding is opgericht met een startkapitaal van SRD 250 miljoen.  Dit gebeurd nadat de SLM van de enige aandeelhouder, de staat Suriname een financiële injectie kreeg van USD 2 miljoen.  Volgens de Haan zal Flying On Trusted Wings de schulden en de financiële injectie niet overnemen van de SLM. 

De nieuwe maatschappij heeft als doel, om deel te nemen in ondernemingen, in het bijzonder in luchtvaartondernemingen in Suriname, maar ook de uitoefening van het bestuur en/of toezicht over – en het in administratie nemen van aandelen in zodanige ondernemingen. Het verlenen van diensten, het verkrijgen, het bezig en het beheer van andere zaken, welk bronnen van inkomen vormen. En in het algemeen verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Alles in de ruimste zin van het woord, voor zover wettelijk toegestaan’, staat in de oprichtingsakte. De haan verduidelijkt dat, alles goed in elkaar zit. “Het is een  tussenhoudstermaatschappij, die de aandelen beheerst van de SLM bedrijven, niets meer en niets minder”.

Over het management bij de nieuwe maatschappij zegt de Haan niet veel dan dat een tussenhoudstermaatschappij niet verplicht is om een directie of management samen te stellen. De holding is eigendom van de SLM. Het is opgericht op 2 februari van dit jaar en op 23 Mei ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De haan is niet ingegaan op de vraag, wat de positie van de werknemers zal zijn met deze nieuwe situatie en wanneer zij hierover worden geïnformeerd. 

Samson zegt dat afgelopen maandag, toen de BPSLM, een spoed onderhoud had gevraagd met de SLM-directie er ook al geen duidelijke antwoorden zijn gegeven, terwijl er enorm veel vragen zijn gesteld. Die vergadering kwam nadat het de bond te oren was gekomen dat de aandeelhouder, de staat Suriname, de SLM failliet zou laten verklaren. “Het enige dat ons is gezegd is dat bij de directie niet bekend is dat er een faillissement komt. Andere antwoorden hebben we niet gekregen. Nu zijn we nog verder van huis”, zegt Samson. 

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box