OPGEPAST VOOR HONGERIGE PIRANHA’S IN SURINAME RIVIER

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Mensen die zich ophouden bij zwemgelegenheden aan de oostelijke kant van de Surinamerivier zijn gewaarschuwd!

Er zijn agressieve piranha’s waargenomen die meerdere malen mensen hebben aangevallen.

Het districtscommissariaat van Para stelde een onderzoek in, en het officieel standpunt is dat er inderdaad sprake is van een reële dreiging in een bepaald deel van de rivier. Nabij een plantage zijn de roofvissen in grote getallen waargenomen.

Vanuit het commissariaat is de opdracht gegeven om dit geteisterd gedeelte van de rivier af te bakenen. De eigenaar van een privéoord is per brief erop gewezen om geen mensen toe te staan staan in het water te gaan, omdat de vissen het meest bij hem zijn waargenomen. Eigenaren van nabij gelegen privéoorden en dorpen geven aan elke dag in het water te zijn, maar geen last te hebben van de piranha’s. Zij stellen dat het agressief gedrag van de vissen een reactie is op het onverantwoord gedrag van bezoekers zelf.

Armand Jurel, districtscommissaris (DC) van Para, doet een beroep op de samenleving om geen etensresten in de Surinamerivier te gooien, en zeker niet in wateren nabij recreatieoorden. “Als je puistjes hebt aan je lichaam of je weet dat er bloed is aan je lichaam: Ga niet in het water. Vrouwen die ongesteld zijn worden ook gewaarschuwd. Ik wil een beroep op hen doen om liever niet in het water gaan, want die vissen ruiken het bloed en komen daarop af en worden razend.”

Indien de exploitant van het getroffen oord en mensen van de plantage willens en weten personen in het afgesloten riviergedeelte toelaten om er te zwemmen, zullen er door het districtscommissariaat sancties worden opgelegd.

De burgervader doet een beroep aan alle gezondheidsinstellingen om, indien iemand zich bij hen meldt die gebeten is door een piranha’s, dit meteen door te geven aan het commissariaat. De plek en de tijd van het ongeval dienen ook doorgegeven te worden. Dit om zelf op onderzoek uit te gaan en de nodige maatregelen te treffen.

UNITEDNEWS