OVERHEID BEKIJKT MOGELIJKHEDEN OM ZELF KWIK TE VERHANDELEN

Foto|Minister Dodson.

Het is niet uitgesloten dat vanuit overheidswege er kwik verkocht zal worden.

Het uitgangspunt zou niet specifiek en alleen commerciële doeleinden hebben, maar vooral om zicht te krijgen op de handel en het gebruik van kwik in Suriname. Door de handel naar zich toe te trekken stelt de overheid zichzelf in de gelegenheid om precies te weten wie allemaal kwik gebruikt, hoeveel goudzoekers het gebruiken en waar het allemaal terecht komt. Vanuit dat perspectief kan er ook gewerkt worden aan de gefaseerde afbouw van kwikgebruik.

Momenteel heeft de overheid geen zicht op de hoeveelheden kwik op de goudvelden en wie het bindmateriaal om goud te winnen het land binnen brengt. Vooralsnog wordt gesproken over smokkel. In Frans-Guyana is de handel en het gebruik van kwik ten strengste verboden en wordt iedereen die zich daarmee bezig houdt zwaar beboet. Ook worden hun machines en kampen vernietigd en in het ergste geval volgt daarna ook nog gevangenisstraf. Vandaar dat er sterke vermoedens zijn dat kwik vooral uit Guyana in het westen en Brazilië in het zuiden het land wordt binnengesmokkeld.

Alle data dat er momenteel beschikbaar is over het gebruik en de handel/smokkel van kwik zijn gebaseerd op schattingen. Door de “sector” zelf te gaan leiden is de overheid in staat die te sanctioneren en langzamerhand af te bouwen.

Het gaat niet om een besluit dat reeds genomen is, maar een van de vele voorstellen die op tafel liggen in het kader van het geratificeerde Minamataverdrag. “Het is ook een systeem dat gebruikt wordt door andere landen met betrekking tot bepaalde producten die worden gelegaliseerd of die worden gereguleerd”, zegt minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). “Het is een hele goeie optie en wij als team zitten daar ook mee als wij dat kunnen doen, zeker ook om de stromen van kwik beter in kaart te brengen en om de mogelijkheid te creëren om uit de handel daarin ook te verdienen en te zorgen dat de juiste zaken gebeuren zodat er een stukje terug gaat voor mitigerende maatregelen, enzovoorts”, aldus minister Dodson.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box