OVERTREDING BOUWVERGUNNING ZAL ZWAAR WORDEN AFGESTRAFT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Wateroverlast is een probleem waarmee Suriname al jaren te kampen heeft. Een van de oorzaken van wateroverlast is het niet goed aanleggen van duikers door verkavelaars.

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWTC) doet een dringend beroep op ondernemers die verkavelingsprojecten en andere bouwwerkzaamheden uitvoeren om de bouwvergunning goed door te nemen alvorens aan de slag te gaan. Zij kunnen zichzelf heel wat extra kosten besparen door de wettelijke voorschriften toe te passen en niet daarbuiten te treden.

Satifa Menig, waarnemend onderhoofd Ontwateringswerken, benadrukt dat een overloopvergunning een bepaalde geldigheidsduur heeft. Mocht het blijken dat een burger zonder geldige vergunning duikers aanlegt, dan mag die ervan verzekerd zijn dat er maatregelen zullen volgen. De procedure houdt in dat de burger zal worden opgeroepen en vervolgens in de gelegenheid gesteld om correcties aan te brengen. Indien de persoon niet in staat is conform de aanmaningen van het ministerie te handelen, zullen de duikers door de overheid verwijderd worden. De overtreder krijgt daarna de rekening gepresenteerd.

Volgens Menig komt het ook voor dat personen wel over een geldige vergunning beschikken, maar onzorgvuldig te werk gaan met als gevolg dat anderen te kampen krijgen met wateroverlast. Het betreft vaak verkavelingsprojecten met een afgejaste rioleringssysteem.

“ Indien het zo is dat de burger een geldige vergunning heeft, maar in gebreke gebleven is om het ministerie in kennis te stellen, dan wordt de burger ook opgeroepen en moet het werk gecorrigeerd worden. De kosten die hieruit zullen voortvloeien zijn ook ten laste van die burger”, aldus Menig.

Tijdens veldwerkzaamheden van OWTC is gebleken dat de gemeenschap niet goed geïnformeerd is over de verschillende soorten bouwvergunningen die aangevraagd moeten worden. Om de samenleving tegemoet te komen heeft het ministerie sinds kort een Burgerinformatie Unit opgezet om de juiste informatie te verstrekken aan mensen, vooral ondernemers, die onvoldoende ingewijd zijn in de materie.

UNITEDNEWS