POLITIEK EN SAMENLEVING MOETEN CONSEQUENTIES VERBINDEN AAN VONNIS 8 DECEMBER PROCES

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De regering, alle politieke organisaties, maatschappelijke groepen en de totale samenleving zullen consequenties moeten verbinden aan de uitspraak van de rechter in het 8 december strafproces.

“Niemand is gebaat bij een verdere politisering en polarisatie van de samenleving. De eersten die hierin het voorbeeld moeten geven zijn de regering, alle leiders van politieke partijen en vooral De Nationale Assemblee als vertegenwoordiging van elke Surinamer”, zegt voorzitter Steven Alfaisi van de politieke organisatie Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE). “Willen wij de rechtsstaat, de democratie maar vooral de toekomst van dit land behoeden voor, moreel en ethisch verval, dan zullen we na deze uitspraak over een kwestie die het land enorm heeft opgedeeld en achtergehouden nu de hoofden bij elkaar moeten zetten om het eens en vooral tot een einde te brengen”, zegt de DOE-voorzitter. Volgens hem ligt in het vonnis van de rechter ook een boodschap en een opdracht voor de samenleving. Er is zoals het volgens de DOE-voorzitter in een rechtsstaat hoort, met het vonnis slechts ervoor gezorgd dat recht wordt gesproken. Het vonnis laat echter voor de politiek en de samenleving tal van opties open om deze kwestie af te sluiten. “Wanneer die opties niet met beide handen worden aangegrepen, mogen wij er zeker van zijn dat de opdeling en de polarisatie van het volk zal blijven voortduren en de toekomst van dit land en dat van onze kinderen nog verder in gevaar zal komen. Wij moeten niet vergeten dat deze kwestie een diepe wond heeft geslagen in de samenleving”, zegt alfaisi.

De eerste consequentie is voor de regering en in het bijzonder voor president Desi Bouterse. Uit respect voor het ambt van president en om dat respect in de toekomst te waarborgen zal volgens Alfaisi de veroordeelde president, meteen moeten aftreden. De consequentie voor de Nationale Assemblee is dat die, zich zal moeten beijveren en er op moeten toezien dat, dat ook gebeurd. “Dan hebben we de rechtsstaat alvast beschermd. Ik ben er geen voorstaander van dat de president wordt opgesloten. De persoon Bouterse heeft nog voldoende politieke als juridische mogelijkheden om zijn zaak aan te vechten. Deze kwestie speelt al langer dan 30 jaar. Maar die consequenties bieden ons als samenleving de mogelijkheid om met waarheidsvinding aan meer dan een juridische uitspraak te werken. Alleen daarmee zullen wij deze kwestie goed kunnen afsluiten”, zegt de DOE-voorzitter. Alfaisi vindt dat naast rechts spreken door de rechter er een voor alle partijen acceptabele maatschappelijke oplossing moet komen om de diepe wond die is geslagen voor eens en voor altijd te helen.

Volgens de politicus heeft recht spreken altijd, juridische en maatschappelijke consequenties, die door iedereen geaccepteerd en nageleefd moeten worden. “Het is wel de vraag hoe wij als samenleving daarmee omgaan. Laten wij vooral ook niet ontkennen dat die diepe wond mede is veroorzaakt doordat het proces politiek is beïnvloed. “Wij van DOE, als sociaal democratische organisatie willen niet dat nu er een wanordelijke of chaotische situatie ontstaat. Nu moeten we als samenleving in alle ernst en eerlijkheid bij elkaar moeten komen, met waarheidsvinding en met het instellen van goede instituten en structuren dat dit ons nooit meer overkomt”, zegt Alfaisi.

UNITEDNEWS