RECHTSZAAK TEGEN VAN TRIKT TERUGVERWEZEN NAAR DE RECHTER COMMISSARIS

De rechtszaak in het onderzoek naar de vermeende corruptie en malversaties gepleegd door voormalig centrale bank governor Robert Van Trikt, zal voorlopig geen voortgang hebben in de rechtszaal.

Het openbaar ministerie wil eerst dat er twee getuigen verbonden aan het Belgisch bedrijf Clairfield worden gehoord. De vervolgingsambtenaar heeft de rechter dan ook gevraagd deze zaak terug te sturen naar de rechter commissaris. Dit is toegewezen door rechter Kuldipsingh.

Erwin Kanhai die de advocaat is van van Trikt, is niet blij met deze wending en heeft nu weer om vrijstelling gevraagd, wat betekent dat van Trikt het verdere proces in vrijheid zou moeten afwachten. De rechter heeft echter dit verzoek afgewezen. De voormalige governor blijft aangehouden. “dit is heel vervelend. Mijn cliënt zit al zes maanden vast en pas nu komt de vervolging er meer dat er nog getuigen in België gehoord moeten worden en wordt gevraagd de zaak terug te sturen naar de rechter commissaris. Dit had de vervolging ook al lang kunnen doen in plaats van te wachten op het moment waarop de zaak al naar de rechter is gestuurd”, zegt Kanhai.

Kanhai noemt de werkwijze van de vervolging een opzettelijke manier om de zaak te vertragen. Zoals het er volgens hem er uit ziet zal het een lang proces kunnen worden. Eerst zal de rechter een beschikking moeten slaan, daarna gaat de rechter commissaris er werk van maken om de twee Belgische medewerkers van Clairfield te horen.

Van Trikt wordt door de vervolging onder andere ervan verdacht zich in zijn functie als governor van de Centrale bank van Suriname (CBvS) schuldig te hebben gemaakt aan het toebrengen van ernstige financiële schade aan de bank. De zaken partner van van Trikt, Ashween Angnoe, ex minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en intussen ook het directielid Faranaz Hausil, zijn als verdachte in deze zaak aangemerkt.

De Nationale Assemblee heeft echter de in staat van beschuldiging stelling van hoefdraad afgewezen. Over de aanhouding en positie van Hausil zegt Kanhai geen uitspraken te willen doen.

De twee personen die nu gehoord moeten worden behoren bij het Belgisch bedrijf Clairfield Belgium NV, waarmee van Trikt met medeweten van de andere verdachten in september van het vorig jaar vijf contract heeft gesloten voor het uitvoeren van projecten. Dit bedrijf kreeg eerst een voorschot  300.000 Euro, vanuit de CBvS. In het contract is een zogeheten ‘non-refundable’ vergoeding van 620.000 Euro, clausule opgenomen, die er op neerkomt dat de bank de gelden niet kan terugvorderen in geval het bedrijf de werkzaamheden niet volgens de gemaakte afspraken zou uitvoeren.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box