SBF PRESENTEERT VERSLAG VAN BELASTINGSEMINAR 2017 AAN VOORZITTER DNA

Het bestuur van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op maandag 13 november 2017 het verslag en de conclusies en aanbevelingen van het Belastingseminar 2017 aangeboden aan DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons.

Het seminar is op 20 oktober 2017 in Ballroom Royal Torarica gehouden rond het thema “Fiscale wetgeving als basis voor
duurzame ontwikkeling”. Daarbij zijn twee inleidingen en een paneldiscussie gehouden over de invoering van de BTW.
Gelijk na de aanbieding aan de DNA-voorzitter, werd het verslag ook bezorgd bij minister Gilmore Hoefdraad van Financiën, minister Ferdinand Welzijn van
Handel, Industrie en Toerisme, de Staatsraad en het management van de Belastingdienst.

Bij de aanbieding aan DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei Roy Shyamnarain, voorzitter van de SFB, dat de SFB de actieve participatie van de
DNA-voorzitter en een aantal DNA leden in het gehouden seminar zeer op prijs heeft gesteld. Mede daardoor kon het seminar voldoen aan het doel dat
de SFB hiermee voor ogen heeft gehad. Namelijk het bieden van een forum aan stakeholders, voor een vruchtbare discussie over de belastingheffing in
Suriname in het algemeen, en over de invoering van de BTW in het bijzonder.

De DNA-voorzitter zei hierop blij te zijn met het initiatief van de SFB om het seminar te organiseren en gaf verder aan dat dit meer moet gebeuren binnen onze samenleving. Zij zegt veel geleerd te hebben uit de inleidingen en de paneldiscussie tijdens het seminar. Daarom verwacht zij dat de conclusies en aanbevelingen hiervan een nuttige bijdrage zullen zijn voor onder andere de komende discussie in DNA over invoering van de BTW.

Mevrouw Geerlings-Simons besloot met op te merken dat DNA nog geen ontwerpwet BTW voor behandeling heeft ontvangen. Maar zij hoopt dat, als
het ontwerp eenmaal bij DNA is, wij met alle input uit de gemeenschap tegen eind volgend jaar een goede BTW-wet kunnen hebben.
Belangstellenden kunnen een exemplaar van het verslag en de conclusies en aanbevelingen van het SFB Belastingseminar 2017 opvragen via
surfedbel@yahoo.com.
Persbericht: Roy Shyamnarain, voorzitter SFB, telefoon 07614444

Facebook Comments Box