SSA-ADEKUS CROWDFUND PROJECT ACCREDITATIE WERKTUIGBOUWKUNDE

Dit is de officiële clip van de Crowdfundingcampagne van het SSA-AdeKUS Crowdfunding Project Accreditatie Werktuigbouwkunde.

Project Omschrijving

De studentenvereniging Surinamese Students Abroad (SSA) in Nederland en ApuraNetworks doen hierbij een speciaal verzoek aan jou om te steunen bij SSA’s grootste sociale project tot dusver. Suriname zit diep in de financiële problemen en lijkt er zelf niet uit te kunnen komen de komende jaren. Ondanks dat wij op een grote afstand zijn, kunnen wij als zonen en dochters van Suriname iets hieraan doen. Wij laten Suriname niet in de steek en slaan de handen ineen om te investeren educatie, die de toekomst van Suriname grotendeels zal bepalen.

SURINAME IN CRISIS – WIJ STEUNEN MASSAAL!

Al geruime tijd bevindt Suriname zich in een financieel troebele situatie en nemen de geluiden van alle kanten toe dat er flink bezuinigd moet worden om te voorkomen dat ons land in een historisch financieel dieptepunt terechtkomt. Dit heeft als noodlottig gevolg dat de Anton De Kom Universiteit van Suriname, onze enige eigen universiteit, ook geraakt wordt door de vele bezuinigingen en derhalve wordt de ontwikkeling en groei hierdoor ernstig belemmerd. Sterker nog, op dit moment is er nog nét precies genoeg geld om de docenten te betalen. De bachelorstudie Werktuigbouwkunde (WTB) van de Faculteit Technische Wetenschappen van AdeKUS is al geruime tijd op moeizame wijze bezig met haar accreditatie-aanvraag, welke inmiddels al positief beoordeeld is en slechts de benodigde financiën ter aanvraag vereisen. Helaas kan deze kan nog niet ingediend worden vanwege het ontbreken van de adequate financiën en hierdoor blijft accreditatie voor deze studierichting voorlopig nog slechts een wens. Werktuigbouwkunde is de breedst georiënteerde technische studie van Adek en biedt haar studenten een mooie overbrugging om verder een masteropleiding te doen in Nederland o.a. op technische universiteiten zoals Delft, Twente & Eindhoven. Wat hebben ze hieraan als hun cijfers en diploma niet (altijd) erkend worden?

ACHTERGROND INFORMATIE BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE

In het afgelopen decennium is de industriële activiteit in Suriname gestegen, zoals evident is uit de groei van het nationaal inkomen, de diverse grootschalige investeringen in de mijnbouw-, proces- en energiesector, de toename van het HDI en (daaraan gekoppeld) de stijging van het primair energieverbruik. In deze ontwikkeling heeft werktuigbouwkunde een belangrijke rol vervuld. Uitgaande van de groeiprognose zal de vraag naar werktuigkundige engineers toenemen.

De opleiding streeft er naar de studenten te ontwikkelen tot experts die in staat zijn bestaande en nieuwe technologieën in te zetten en toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen op een breed industrieel en maatschappelijk terrein. Zij ontwikkelt bewust het referentiekader van de studenten en ontwikkelt daarnaast via studieloopbaanbegeleiding de persoon in de academicus. De WB-richting heeft haar visie op de toekomst gericht, wat betekent dat er in de studie veel aandacht geschonken zal worden aan aanvullende onderwerpen als levensduur, energieverbruik en -efficiëntie, gebruiksgemak, veiligheid, afval en hergebruik, onderhoudsmanagement, duurzaamheid.De richting Werktuigbouwkunde (Wb) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is de breedst georiënteerde  technische studie die momenteel een BSc. opleiding biedt aan maar liefst 130 studenten. Gedurende 3 jaar worden studenten opgeleid in de vakgebieden wiskunde, natuurkunde, mechanica en materiaalkunde, proces en energie, en systeem en regeltechniek. De studie is zodanig opgebouwd dat het een naadloze aansluiting hoort te geven aan een MSc. opleiding binnen dit werkveld. Echter ontbreekt nog de internationale erkenning van de behaalde graad. Met dit project is gemeend de eerste stap te zetten in deze richting, namelijk accreditatie conform de wet NOVA. Het gaat hierbij om een certificering welke 6 jaar geldig is. Gedurende deze 6 jaren wordt de richting in de gelegenheid gesteld om te werken aan de zwakke punten welke zijn opgesomd in het accreditatie document. Indien dit bewerkstelligd is, kan de aanvraag na deze periode weer gedaan worden voor her-accreditatie. Met deze accreditatie vergroot de erkenning van zo een diploma aanzienlijk bij internationale universiteiten. 

ACCREDITATIE

Het doel van accreditatie is:

– Kwaliteitsgarantie en –verbetering;
– Uitwisselbaarheid van onderwijs(onderdelen);
– Internationale diploma erkenning;
– Versterking van een discipline/beroepsgroep.

HOE KAN JIJ BIJDRAGEN?

De vereniging Surinamese Students Abroad (SSA) in Nederland heeft het initiatief genomen om onze nationale universiteit hierbij te ondersteunen en de benodigde financiële middelen middels crowdfunding te genereren. Crowdfunding is een razend populaire vorm van financiering waarbij vele individuen een steentje kunnen bijdragen om een uiteindelijk groter doel te realiseren. De crowdfunding doen wij via onze trouwe partner, ApuraNetworks’ crowdfundplatform, dat speciaal gebouwd is met de intentie om bijzondere sociale projecten in Suriname te steunen vanuit de Surinaamse diaspora. In de maand augustus zal dit project online van start gaan en zullen wij 40 dagen lang crowdfunden. Vanaf € 5,- kun je (gewoon met Ideal) al jouw bijdrage leveren aan het succes van dit project op www.apura.org. Ter uiting van onze waardering voor jouw donatie, ontvang je (vanaf een bepaald bedrag) een officieel certificaat van ons. Alhoewel de totale kosten voor de aanvraag van de accreditatie € 13.000 bedraagt, mikken wij met deze crowdfundingscampagne op een doelbedrag van € 10.000 en gaan wij uiteraard voor overfunding! 

SSA erkent het grote belang van accreditatie en wenst hierbij een wezenlijke contributie te doen aan de hoogste onderwijsinstelling van ons land. Hiermee geven de Surinaamse studenten in Nederland iets vast en blijvends terug aan het onderwijs met grote spillover en lange termijn effecten. Aan het einde van het crowdfundtermijn, zal het verzamelde bedrag rechtstreeks overgemaakt worden naar deze universiteit zodat deze direct de betaling kunnen doen voor de accreditatie. Dit is tevens schriftelijk vastgelegd in de samenwerkingsverklaring tussen SSA en het bestuur van Adek.
SSA ziet dit als een ideale kans om haar maatschappelijke bijdrage te leveren aan de versterking van het onderwijs in Suriname. 

Een pré-conditie voor het succesvol voltooien van dit project ten behoeve van deze accreditatie is de ondersteuning van onze eigen Srananmangs, overal ter wereld. Dit project is uitsluitend haalbaar als wij echt allen een vuist kunnen vormen in deze moeilijke tijd en wij het belang begrijpen van het ondersteunen van onze enige universiteit in Suriname. Niet alleen wij, maar het gehele land Suriname en in het bijzonder de studenten van de Anton de Kom Universiteit zijn jou hiervoor voor eeuwig dankbaar! Wij verwelkomen jouw donatie, ongeacht de hoogte, met evenveel enthousiasme en dankbaarheid. Wij zijn blij met alle kleine beetjes die men kan missen!

Heeft u nog vragen of suggesties? Maak contact door een berichtje te sturen of te mailen naar crowdfunding@ssasociety.nl!  U kunt het volledige projectplan (PDF) alsook de samenwerking met het bestuur van AdeKUS bekijken bij ‘documenten’. 

 

#Unite4Education!

Facebook Comments Box