SUBSIDIEBELEID AAN BIJZONDER ONDERWIJS MOET ONDER HET VERGROOTGLAS

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, wil haar subsidiebeleid aan het bijzonder onderwijs onder het vergrootglas plaatsen.

Minister Lilian Ferrier van dit ministerie wil precies weten waar de ruim SRD 30 miljoen aan de Federatie van Instelling voor Bijzonder Onderwijs in Suriname (FIBOS) voor wordt gebruikt. Bij het FIBOS zijn scholen aangesloten die vallen onder een kerkelijke instantie zoals de Evangelische Broeder Gemeente in Suriname (EBGS) en het Rooms Katholieke onderwijs. Ferrier heeft het parlement voorgehouden dat het subsidiebeleid dateert van 1939. In de subsidie zijn alle financiële kosten, van leermiddelen tot het uitbetalen van salarissen meegerekend.

“Wij zijn dankbaar dat de kerken in de afgelopen twee en een halve eeuw een bijdrage hebben geleverd met goed onderwijs. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten evalueren en moeten kijken naar wat die bijdrage precies is”, zegt Ferrier.

Er zijn volgens haar ‘dingen’ waarbij de vraag moet worden gesteld als het zo verder moet. Om een voorbeeld te geven noemt de minister het huren van gebouwen en lokalen voor het FIBOS die door de overheid wordt betaald. Weer een ander aspect dat geëvalueerd moet worden is de kwaliteit van het onderwijs en de bevoegdheid van leerkrachten. De Fibos-scholen bepalen volgens de minister al jaar en dag wie zij als leerkracht in dienst nemen.

“Niet altijd zijn dat bevoegde leerkrachten”, zegt Ferrier. Voor hen wordt bij het ministerie dispensatie aangevraagd om het werk te kunnen doen. “Maar het uitgangspunt op het ministerie moet zijn dat juist in de districten de kinderen recht hebben op gekwalificeerde en bevoegde leerkrachten”.

Volgens Ferrier worden leerkrachten van de Fibos-scholen wel betrokken door het ministerie als het gaat om bijscholing en trainingen. Het ministerie zal dat ook blijven doen, maar zouden de Fibos –scholen zelf ook moeten zorgen voor kwaliteitsverbetering.

De minister weerspreekt dat er een brief zou zijn vanuit het ministerie waarin onbevoegde leerkrachten ontslag is aangezegd. Er zou vanuit het ministerie wel een brief zijn uitgegaan naar de directeuren van het EBGS en Rooms-katholiek onderwijs omtrent de kwaliteit en de bevoegdheid van leerkrachten. Daarop zou vanuit de EBG een schrijven zijn gestuurd met ‘tal van eisen, waarvan de leerkrachten zijn geschrokken. Ferrier zegt dat het gaat om nascholing. Intussen heeft een deel van de leerkrachten zich aangemeld bij het ministerie voor het volgen van de opleiding ‘special education’.

Naar aanleiding vaan een dreigend geschil tussen Ferrier en de EBGS, heeft de minister vrijdag in het openbaar haar verontschuldigingen aangeboden aan de denominatie. Ik heb de behoefte om mijn verontschuldigingen aan te bieden voor mijn emotioneel betoog, als gevolg waarvan velen vooral EBG-ers zich gekwetst hebben gevoeld. Wanneer ik hier sta als minister, ook als gelovige, sta ik hier in het belang van land en volk en gaat het er om dat ons geliefd Suriname op een hoger niveau komt te staan.

Ik hoop dan ook wij in een sfeer van wederzijds respect en liefde zaken met betrekking tot het onderwijs verder bespreekbaar kunnen maken”, zei Ferrier.

UNITEDNEWS