SURINAME BLIJFT ARM DOOR, GEESTELIJKE INTELLECTUELE EN MOREEL ETHISCH ZIEKE POLITIEKE PARTIJEN

Foto compilatie: Jim Rasam, Jack Menke en Steven Debipersad

Door Wilfred Leeuwin

“Een simpele beantwoording op de nogal ingewikkelde vraag, waarom Suriname in de afgelopen bijna vijftig jaar sinds haar onafhankelijkheid in 1975, niet tot ontwikkeling is gekomen, maar juist arm is gebleven. “Politieke partijen vertonen een enorme geestelijke, intellectuele en moreel ethische armoede, terwijl ze tegelijkertijd steeds meer monopolie krijgen op politieke macht”, zegt hoogleraar professor jack Menke.

Volgens de sociale wetenschapper is de politiek in het algemeen niet in staat om het verschrikkelijk web waar de informele, de formele en illegale economie, met elkaar verbonden zijn te ontrafelen, laat staan daar uit te komen. Het is voor Menke een trieste waarneming dat het steeds meer macht naar zich toetrekken door de politiek, doorslaat naar alle sectoren van het land, maar ook naar het bedrijfsleven, instituten en de totale gemeenschap.

Met Menke waren, Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en de medicus en ondernemer Jim Rasam, de inleiders en pannel, van de discussieavond in het Lallarookh gebouw, dat door de politieke organisatie DA-91 is georganiseerd. Deze politieke organisatie onder leiding van voorzitter Angelique del Castillio, vindt het belangrijk dat in haar motto ‘op weg naar een ander Suriname’, in detail met de samenleving wordt gediscussieerd over maatschappelijke en ontwikkelingsvraagstukken. De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in vooral georganiseerde groepen uit de samenleving is daarbij essentieel.

Menke hekelt het dat, als antwoord op het armoede vraagstuk, het politiek bestuur een sociaal pakketten beleid heeft en die elf uitvoert. “Het is allemaal gewoon gericht op de komende verkiezingen. Op die manier los je het probleem niet op”. De hoogleraar zegt dat in plaats daarvan het beleid zich moet richten op decentralisatie, met de betrokkenheid van regionale organen. Hij vindt een gecentraliseerd systeem en beleid achterhaald, terwijl de inkomstem uit productiesectoren de district bewoners niet ten goede komen. “We praten veel te weinig over hoe we uit het web komen.  Het gegeven dat we een overschot hebben aan natuurlijke hulbronnen werkt averechts op het leiderschap van het land, maar ook op politieke partijen.

Rasam die medicus is ziet Suriname als een ernstig zieke patiënt. De ontwikkeling van het land zal volgens hem niet adhoc en slechts door de politiek aangepakt moeten worden. Maar vooral zal, zoals hij het zegt. “het land ‘by design”, volgens een goed  en lange termijn ontwikkelingsplan tot ontwikkeling gebracht moeten worden. Een moreel etisch kompas is daarbij dringend noodzakelijk.

Volgens Debipersad zit Suriname vast in een aantal vicieuze cirkels, maar ook aan hoe de informele sector te transformeren naar de formele. Het ontbreekt in het beleid een goede definitie, naar wat klein, middelgroot en groot ondernemerschap is. Definities van rijke landen werken niet voor Suriname. Er zou het best gekeken kunnen worden naar de Caricom die wel een definitie heeft. De econoom verwijst naar een citaat uit de jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi over duurzame ontwikkeling en groei waar elke Surinamer recht op heeft. Het is een goede citaat met goede randvoorwaarden, als koopkracht, gezondheidszorg, huisvesting onderwijs en andere voorzieningen, echter ziet de realiteit er anders uit” zegt Debipersad.

De discussie met vragen uit het publiek hadden vooral te maken met de productiesector en de bijdrage van ontwikkeld kader, zoals de wetenschap aan het vraagstuk, ‘waarom zijn we arm gebleven’

 Vanuit het perspectief van de bevolking is de vertaling van duurzame ontwikkeling het wonen en werken in een samenleving waar de koopkracht de mogelijkheden geeft op en goed leven, waar men zich veilig voelt, goede voorzieningen aanwezig zijn op het gebied van de gezondheidszorg , onderwijs, huisvesting en sociale zorg. Dit is waar de samenleving van Suriname recht op heeft.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box