SURINAMERS HEBBEN RECHT OP RUIM 27 MILJARD EURO ACHTERSTALLIGE AOW-UITKERING

Dennis Belfor van UCF.

PARAMARIBO – Nederland zou sinds het ingaan van de wet Algemene Ouderdomswet (AOW), tot nu toe ruim Euro 27 miljard aan achterstallige uitkeringen hebben opgebouwd. Deze achterstand is, althans volgens Surinaamse politici in Nederland, opgebouwd door een discrepantie in de uitvoering van de AOW-wet.

Terwijl de wet spreekt van het Koninkrijk der Nederlanden, wordt in de praktische uitvoering de uitkering slechts gegeven aan personen die in Nederland woonachtig zijn of zijn geweest. De wet heeft betrekking op personen die tot en met de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 minimaal 23 jaar oud zijn geweest, of tot de onafhankelijkheid een geboortejaar kunnen aantonen van tot 1951. Enkele jaren terug is door individuele Surinamers in Nederland al aandacht gevraagd voor deze kwestie, echter zonder succes. Nu wil het ‘Ubuntu Connected Front (UCF), niet slechts een politieke lobby starten, maar wil in zowel Suriname als Nederland politiek als maatschappelijk draagvlak creëren om dit aan te vechten.

‘Vele duizenden Surinamers die voor 1951 zijn geboren en nog in leven zijn hebben recht op deze uitkering, die met terugwerkende kracht betaalt moet worden tot een bedrag van iets meer dan Euro 5000 en maandelijks een bedrag van ruim Euro 300”, zegt Dennis Belfor van UCF.

De afgelopen weken heeft hij in Suriname gesprekken gevoerd en media aandacht gezocht om aandacht te vragen voor deze kwestie.

Belfort zegt dat het van belang is dat Surinamers en de Surinaamse regering hier goed notie van nemen. Het geld gaat niet naar de centrale regering, maar naar de individuele recht hebbende volgens de wet. “Dit geld kan in elk geval ervoor zorgen dat ouderen met recht een betere oude dag voor zichzelf kunnen bekostigen. Ik wil steeds weer verduidelijken dat het geen geld is die gezocht wordt bij Nederland, maar geld dat onterecht is onthouden aan heel veel Surinamers”, benadrukt Belfor. In zijn uitleg over de wering van de wet zegt de in Suriname geboren Nederlandse politicus, dat de AOW wet is ingegaan in 1955. Daarin wordt vermeld dat ingezetenen in een Koningkrijksdeel vanaf hun 14 jaar tot aan de invoering van de wet AOW-rechten hebben opgebouwd. Naast Suriname, tot de onafhankelijkheid, zijn ook andere Rijksgebieden niet bedacht bij de uitvoering, zoals het Caribisch Nederland ofwel de Nederlandse Antillen.

Ook Surinamers die in Nederland zelf wonen, hebben een AOW-gat. Dit komt omdat in 1981 bij een algemeen maatregel van bestuur, de toenmalige regering heeft besloten dat wie in aanmerking wil komen voor AOW, voor november 1981 in Nederland woonachtig zou moeten zijn. “Dit is een verdere discrepantie”, zegt Belfor. Volgens hem moet het gewicht van de AOW-wet niet onderschat worden. Die staat boven elke andere maatregel die daarna is genomen. Overigens geldt het voor het Koninkrijk der Nederlanden en niet allen voor Nederland zoals in de praktijk de wet wordt uitgevoerd.

Belfor zegt dat In Suriname alvast, niet via partijpolitieke acties, maar nationaal acties ondernomen moeten worden. Hiervoor roept hij de volk vertegenwoordigende lichamen op zich te verdiepen in het onderwerp. Aan de Surinaamse gemeenschap geeft hij het advies om middels petities bij zowel de Nederlandse als de Surinaamse autoriteiten aandacht te vragen. Zelf heeft UCF in Nederland een petitie aangeboden aan de politieke organisatie D-66 en worden verdere activiteiten ontplooid in met namen Amsterdam en Rotterdam.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box